Esileht » Elu ja Inimesed » Persoon kaasajast »

Indrek Treufeldt: olla toomkoguduse liige on teatud väärikuse näitaja

16.11.2016 | | Rubriik: Persoon kaasajast

Indrek Treufeldt on toomkoguduse juhatuse esimehe tööd teinud kogu südamega. Tiiu Pikkur

Indrek Treufeldt on kaheksa aastat olnud Tallinna Püha Neitsi Maarja Piiskopliku Toomkoguduse juhatuse esimees. Et tegu on linnakogudusega, millel kümmekond palgalist töötajat ja kirik, mis on Eesti üks külastatavamaid turismiobjekte, eeldab see juhatuse esimehelt suurt pühendumist oma tööle.

Maikuus algas toomkirikus suvehooaeg, mis tähendab tuhandeid turiste iga päev. Selle nimel pingutavad kõik töötajad esimehest ja õpetajast alates. «Suvisel ajal peame hoolitsema turistide eest, et keegi ei tunneks end siin kuidagiviisi ebamugavalt. Ent see nn palverändurite teenindamine on meie elamisviis,» räägib Treufeldt.
Juhatuse esimees viib enamasti kord kuus läbi juhatuse istungeid, peale selle on nõukogu istungid. Treufeldt on tänulik kaasteelistele, kellega koos koguduse eest seistakse. Igapäevaselt on mõnikord tööd rohkem, siis jälle rahulikum aeg. Aeg-ajalt on vaja teha mõningaid põhimõttelisi otsuseid, siis jälle kirikuhoone tervist ravida. «Toomkooliga seotud asjad, turistide töö korraldamine, remonditööd, suhted linna ja riigiga,» loetleb esimees. «Kirik on linna valduses ja linn on ka mõningaid töid rahastanud, näiteks kiriku uute välisuste hankimisel. Laias laastus on kiriku eest hoolitsemine ikka koguduse hoida.»

Valge ja helge katedraal
Kirik vajab pidevat hooldamist. Treufeldt sooviks, et kirikus saaks teha n-ö sanitaarremonti. «Iga kord, kui ma kirikus istun, näen selle tolmuseid seinu, aga üks katedraalikirik võiks ju olla valgem ja helgem,» räägib esimees ja lisab, et väikesi parandustöid tuleb ikka ette. Sajanditevanuse kiriku puhul tuleb aga loomulikult iga väiksemgi muudatus muinsuskaitseametiga kooskõlastada. «Isegi ajutiste stendide asukoha osas tahab muinsuskaitse oma sõna sekka öelda. Üks aeganõudvam töö oli viimase vapi – Wrangeli vapi ülespanek.»
Mõtted käivad ses suunas, et ehk saaks auväärne toomkirik natuke värskema välimuse. Treufeldt näeb siin asja laiemalt: kogu Toompea peaks olema terviklikult esinduslik. Ei sooviks ju keegi, et uhkete majade vahel oleks kehva väljanägemisega kirik.
Juba aastaid seisab toomkoguduse pastoraadimaja, üks Toompea vanemaid maju, üsna halvas olukorras. Omal ajal soovitud kultuurikeskuse ehitusest ei saanud asja. Siis oli mõte, et seal võiks olla toomkool, mis alustas aga enne, kui maja oleks korda saanud. Kiriku 8 sihtasutus, mida juhib Jüri Kraft, on teinud töid maja juures, nii et varisemisohtu ei ole. Renoveerimiskava on väga kallis. Kogudus on ammu tellinud täisprojekti ja taastamist võiks alustada kohe, kui rahakott lubaks.
Toomkoguduse kohta ütleb esimees: «Meie koguduses on natuke rohkem mehi kui naisi. See ei ole tavaline. On öeldud, et see on kogudus neile, kes võtavad vaevaks mäe otsa tulla. Et siin oli varem saksa kogudus, ei ole minu jaoks probleem. Ma ei tee vahet, mille poolest mina olen kehvem kui sakslane, kes siin kirikus aastasadu käis. Olla toomkoguduse liige on teatud väärikuse näitaja.»

Doktorikraadiga tegevajakirjanik
Indrek Treufeldt on sündinud 16. mail 1969 Tallinnas. Keskhariduse sai Tallinna 21. keskkoolis. Lõpetas Tallinna tehnikaülikooli 1993. aastal elektroonikainsenerina. Treufeldt on nimelt alati veendunud olnud, et (ehkki nüüd on ajakirjanduse õppejõud) ajakirjanikuks õppida ei saa, et parem oleks mõni konkreetne eriala enne omandada.
«Sellest elektroonikainseneri elukutsest on mul edaspidises elu väga palju kasu olnud. Ma ei usu, et olen praktikas väga kõva, kuid mulle meeldib kõrgem matemaatika jt teoreetilised asjad. See on õpetanud mulle analüüsi tegemise oskust ja loogilist mõtlemist. Ma olen natuke teistsugune kui tüüpiline humanitaareriala inimene.»
Järgmised akadeemilised kraadid olid aga juba ajakirjanduse vallast. Tartu ülikooli magister 1996 ja filosoofiadoktor 2012. «Doktoritööd tegin väga kaua. Olin aasta doktorantuuris ja siis läksin viieks aastaks Brüsselisse ETV korrespondendiks. 2012. aastal kaitsesin filosoofiadoktori dissertatsiooni «Ajakirjanduslik faktiloome erinevates ühiskondlikes tingimustes».» Indrek Treufeldt on üks väheseid, aga võib-olla ka ainus doktorikraadiga tegevajakirjanik Eestis.
Ajakirjanikuna alustas ta 30 aastat tagasi Eesti Raadios, töötanud ka president Lennart Meri pressiesindajana ja alates 1996. aastast ETVs. Praegu on Treufeldt Eesti Rahvusringhäälingu toimetaja-saatejuht (vestlussaade «Kahekõne» jm) ja Tallinna ülikooli teleajakirjanduse dotsent. Kurvastusega nendib, et noored ei taha tänapäeval enam ajakirjanikuks õppida, olevat liiga raske, eelistatakse pressiesindaja ametit.

Toomkirikuga seotud juba lapsest saadik
Rääkides oma teest usule nimetab Treufeldt, et toomkirikuga on ta seotud olnud lapsepõlvest peale. «Minu isa töötas teedeinsenerina otse kiriku taga nüüdses riigikontrolli hoones. Ma käisin siit kirikust tihti mööda, käisime isaga ka kirikus. Kuid ristitud ma polnud. Ühel hetkel täiskasvanuna otsustasin, et pean suhte kirikuga korda tegema. Käisin siin leerikursusel õp Ivar-Jaak Salumäe juures, siin mind ristiti ja leeritati.» Tõsiasi on, et paljud leeris käinud kaotavad hiljem sideme kirikuga, kuid Treufeldt on jäänud aktiivseks koguduseliikmeks, kes ei pea paljuks oma vabast ajast kirikutööd teha.
Küsimusele, mis tähendab olla kristlane, vastab Treufeldt nii: «See tähendab, et sa oled ühenduses selle kogemusega, mis on olnud juba põlvkondadel varem. Sageli mõeldakse, et oleme kõigest vabad, meile ei tähenda midagi, mis on varem kogetud. Kristlus on ennekõike just kogemus, arusaamine heast ja halvast. On äärmiselt lapsik öelda, et see ei tähenda mulle midagi. Minu jaoks tähendab kristlane olla vastutust, mis elus väga palju aitab, teeb asjad selgemaks. Ja kui asjad on selged, siis oled vaba mõningatest kahtlustest, vaba oma energiat mujal kasutama.»
EELK autasustatute hulgas on tänavu ka Indrek Treufeldt, keda pärjati esimese nelipüha tänujumalateenistusel toomkirikus EELK Teeneteristi III järgu ordeniga.
Tiiu Pikkur
Ilmunud EELK Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse infokirjas Katedraali Sõnumid lehekuul 2016.

Indrek Treufeldt
Sündinud 16. mail 1969 Tallinnas
Õppinud Tallinna tehnikaülikoolis, Tartu ülikoolis
2012. aastast filosoofiadoktor
Teleajakirjanik ja õppejõud
Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse juhatuse esimees
Tunnustus: Valdo Pandi nimeline ajakirjanduspreemia (2016); EELK Teeneteristi III järgu orden (2016)

See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. (1Jh 5:4c)