Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

In memoriam Toomas Jeremias Põld

22.12.2014 | | Rubriik: Teated

ToomasPõldIn memoriam
Toomas Jeremias Põld
5. detsembril suri Saksamaal Bielefeldis praost emeeritus Toomas Jeremias Põld.
Toomas Põld sündis Tartus 17.2.1920 Peeter ja Helmi Põllu perekonnas seitsmenda lapsena. Ta lõpetas 1938 Treffneri gümnaasiumi ja asus õppima ülikooli usuteaduskonda. Teaduskonna likvideerimise järel asus ta1940 õppima arstiteaduskonda ja tööle sanitarina haavakliinikus.
Teoloogiline stuudium õnnestus tal siiski lõpule viia Tartu ülikooli juures asuvas usuteaduslikus instituudis. Ta oli prooviaastal Tartus õpetaja  Jaan Muru ja Vigalas praost Ferdinand Jürgensoni juures.  Prooviaasta juurde arvati ka tegevus Venemaa eestlaste kirikliku teenimisel 1943–1944.
Toomas Põld ordineeriti õpetajaks  3.9.1944  piiskop Johan Kõpu poolt Tallinna Toomkirikus ja määrati Saarte-Lääne praostkonna vikaarõpetajaks, täpsemalt Reigi Jeesuse kogudusse. Sinna ta asuda ei saanud, vaid pidi lahkuma Saksamaale. Väljasõiduloa sai ta Halle-Wittenbergi ülikooli välisameti kaudu Hermann-Francke vaeslastekodusse. Halles töötas ta raamatukogudes, pidades eestlaste juures palvusi. Aastal 1945 kolis ta Bielefeldi. Seal leidis ta tööd sanitarina, kuni hakati balti rahvastele põgenikelaagreid rajama. Ta oli aastatel 1947–1950 kiriku- ja kooliõpetaja Blombergi, Detmold-Hiddeseni ning Augsdorfi laagris.
Aastast 1950 töötas Vestfaali Evangeelses Maakirikus. Aastal 1952 sai ta õiguse olla valitud pastoriametisse  Saksa Evangeelses Kirikus. Pärast vikaari- ja abiõpetaja-aastaid valis Bielefeld-Stieghorsti kogudus ta 1956. aastal õpetajaks. Seda kogudust teenis ta aastani 1985, mil ta jäi Saksa kirikust pensionile.
Samaaegselt teenis ta eestlaste kogudustes. Tema teenimispaikadeks eestlaste seas olid lisaks Bielefeldi kogudusele kuulutuspunktid Münsteris, Kölnis ja Dortmundis. Saksamaa praostkonna praostiks valiti Tooomas Põld  21. juunil 1974 Münsteris. Ta oli aktiivne piiblitõlke ja lauluraamatu komisjonides. Oli ka ametis E.E.L.K. assessorina.
Ta kaitses aastal 1996 Tartu ülikooli juures oma magistritöö, «Kullamaa katekismuse lugu. Eestikeelse katekismuse kujunemisest 1532–1632», mis ilmus raamatuna. Alates 2000. aastast, 80 aasta vanuses, jäi Toomas Põld kirikutööle praost emeeritusena.
Põllule on annetatud  Eesti Punase Risti IV klassi teenetemärk 2002. aastal.
Toomas Põld  abiellus Margarete Geibeliga  (1923–2012) 1949. aastal  ning neil sündis kolm last: Peeter-Wilhelm, Silvia ja Hermann Johannes.
Matusetalitus toimus neljapäeval, 11. detsembril Bie­lefeldi Jaakobuse kirikus  ning Toomas Põld sängitati mulda abikaasa kõrvale. Tema haua kohale jääb rist motoga «CHRISTUS VICTOR».
Piiblisalmiga võib Toomas Jeremias Põllu elumõtte kokku võtta sõnadega: «Temas ja Tema läbi ja Temasse on kõik. Temale olgu kirkus igavesti! Aamen.» (Rm 11:36)
Gustav Piir

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. (Lk 19:10)