Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

In memoriam Sulev Mäeväli

02.06.2021 | | Rubriik: Teated

In memoriam 

Sulev Mäeväli 

Lahkunud on arhitektuuriajaloolane ja Tallinna Linnamuuseumi kauaaegne teadusdirektor Sulev Mäeväli (28.02.1936 – 21.05.2021). 

Sulev Mäeväli alustas 1964. aastal Tartu Ülikoolis ajalooõpinguid ja 1967 spetsialiseerus ta kunstiajaloole Voldemar Vaga õpilasena. 1970. aastal asus ta tööle Tallinna Arhitektuuri Mälestusmärkide Kaitse Inspektsiooni Rasmus Kangropooli käe alla. Aastatel 1991–2018 töötas Sulev Mäeväli Tallinna Linnamuuseumis teadusdirektori ja peaspetsialistina.

Sulev Mäeväli koostas raamatu „Ajaloo- ja ehitusmälestisi Tallinnas“ (1981), millest on ilmunud kordustrükid ning mida on tõlgitud vene, inglise, saksa ja soome keelde.

Alates 1959. aastast oli Sulev Mäeväli seotud Tallinna toomkiriku ja -kogudusega alguses koorilauljana ja hiljem juhatuse liikmena aastani 1991. Toomkirik, Püha Neitsi Maarja peakirik, oli ka üks tema põhilisi uurimisobjekte. Koos Ene Trompiga juhtis ta aastatel 1993–2008 Eesti-Saksa ühisprojekti kiriku vappepitaafide konserveerimiseks. Teine oluline uurimisobjekt oli Püha Miikaeli klooster ja Issanda Muutmise kirik ning kloostri kujunemine kooliks.

Sulev Mäeväli oli baltisaksa kultuuripärandi uurija ja tutvustaja, Baltisaksa Kultuuri Seltsi Eestis esimees ja juhatuse liige. Tehtud töö eest autasustati teda 2005. aastal Saksamaa teeneteristiga. 

2017. aastal on Sulev Mäevälile antud EELK Teeneteristi III järk kirikule osutatud teenete eest. Lisaks on teda tunnustatud erinevate organisatsioonide rohkete au- ning tänukirjadega. Ta oli sage osaleja jumalateenistustel evangeelses toomkirikus ja ortodoksses Issanda Muutmise kirikus. Viimastel aastakümnetel kuulus Tallinna roomakatoliku kiriku Peeter-Pauli kogudusse. Südamelähedaseks oli ka rahvakultuuri tutvustamine noorena ansamblis Leegajus ja hiljem setu leelokooris Sõsarõ, kus ta oli kunstiline juht.

Sulev Mäeväli oli väärikas ja autoriteetse sõnaga härrasmees. Ajalehele Eesti Kirik 2006. aastal antud intervjuus on ta öelnud: „Meie maa on liiga väike, siin peab igaüks, kes suudab, tegelema mitme asjaga, muidu jääks palju tegemata.“

Sulev Mäevälil oli ka rõõm olla paljukordne vanaisa – tal oli neli last ja 13 lapselast.

Sulevit mälestavad perekond, sõbrad, Tallinna Toomkogudus, endised kolleegid Tallinna Linnamuuseumist ja kodu-uurijad ning leelokoor Sõsarõ.

Sulev Mäeväli saadetakse ära Tallinna Toomkirikust 5. juunil kell 13.30.

Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, rahvas, kelle tema on valinud enesele pärisosaks. (Ps 33:12)