Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

In memoriam Rita Brūvere

09.08.2017 | | Rubriik: Teated

in memoriam_rita_bruveIn memoriam
Rita Brūvere
(12.10.1948–27.7.2017)
27. juuli õhtul kutsus Issand koju väljapaistva kolleegi, armastava abikaasa, ema ja vanaema, õe Kristuses  – Rita Brūvere (sündinud Lēvalde).
„Ma kuulsin häält taevast ütlevat: „Kirjuta: Õndsad on surnud, kes nüüdsest peale surevad Issandas! Jah, Vaim ütleb, et nad võivad hingata oma vaevadest, sest nende teod lähevad nendega kaasa.“ (Ilm 14:13)
Sündinud 12. oktoobril 1948 Frida ja Alfredi kristlikusse perre, kasvatati Rita üles lootuses, et Läti on ühel päeval taas iseseisev riik.
Doktor Pāvils Brūvers abiellus 1976. aasta alguses tolleaegse Läti kelgutamise meistri Rita Lēvaldega. Pärast KGB ähvardusi septembris pidi noorpaar Lätist lahkuma. Brūversite perekond elas Kölnis ja Münchenis ning hiljem Prahas, kus abikaasa Pāvils töötas raadios Vaba Euroopa.
Rita oli uhke, et ta suutis oma lastele Pēterisele (1986) ja Dāvisele (1988) õpetada läti keelt, nii et nad olid võimelised lõpetama Lätis keskkooli ning jätkama õpinguid. Brūversi perekonnas kasvas üles ka kasutütar Jūlija.
2004. aastal pöördusid Brūversid tagasi Lätti, ehitasid oma maja ja jätkasid Jumala ja Lätimaa teenimist. Rita Brūvere – ustav abikaasa ja tugi Pāvilsile – nii Lätis kui eksiilis, Pāvilsi õpingute ajal, kui ta töötas ajakirjanikuna; hiljem, kui temast sai pastor ning lõpuks kui ta valiti Liepāja piiskopiks.
Brūversi perekond on võidelnud iseseisva Läti eest, avatuse ja õigluse eest, avanud oma südame ja kodu kõigile, kes olid puuduses. 1990. aasta alguses organiseeris Rita humanitaarabi Lätti selleks, et aidata koguduste kaudu neid, kellel oli väga vähe. Kui raudne eesriie langes, käis Brūversi majast Münchenis läbi suur hulk tuntud ja tundmatuid inimesi.
Pöördunud tagasi Lätti, alustas Rita Brūvere 2005. aasta jaanuaris tööd Läti Evangeelse Luterliku Kiriku konsistooriumis välissuhete sekretärina. Kõigepealt osa-ajaga ning hiljem täisajaga. Aastal 2007 valiti ta välissuhete komisjoni esimeheks. Seistes silmitsi haigusega, jätkas ta tööd poole kohaga, ent aastal 2015 jättis ta tasustatud töö konsistooriumis ning jätkas välissuhete komisjoni töö juhtimist vabatahtlikuna kuni 14. juunini 2016. Tema poeg Dāvis Brūvers jätkab ta tööd välissuhete osakonnas assistendina. Aastal 2016 autasustas Läti Evangeelne Luterlik Kirik Rita Brūveret Ustavuse Kilbiga.
Rita Brūveret jäävad leinama lesk Pāvils, lapsed Pēteris ja Dāvis perekondadega ning kasutütar Jūlija.
Rita Brūvere ärasaatmine oli Riia toomkirikus 5. augustil.
Puhaku ta rahus ja tõusku aus.
EELK Konsistoorium

Kristus ütleb: Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind, ja kes teid kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale minu. (Lk 10:16)