Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

In memoriam Rektor emer dr Hans-Rolf Dräger

29.03.2017 | | Rubriik: Teated

DrägerIn memoriam
Rektor emer dr Hans-Rolf Dräger
24. detsember 1919 – 13. märts 2017

Ma kuulsin häält taevast ütlevat: „Kirjuta: Õndsad on surnud, kes nüüdsest peale surevad Issandas! Jah, Vaim ütleb, et nad võivad hingata oma vaevadest, sest nende teod lähevad nendega kaasa.” Ilm 14:13
Selle salmiga soovin rahulist puhkust suurele Eesti sõbrale ja meie kiriku toetajale, kellele Jumal kinkis väga pika ja rikka elutee – 97 aastat 2 kuud ja 17 päeva. Kohtusin viimast korda Hans-Rolf Drägeriga tema kodus möödunud aasta 15. oktoobril. Tuletasime meelde möödunud kauneid aegu ja paljusid kohtumisi aastakümnete jooksul nii Saksamaal kui Eestis. Tänu Drägerile sõlmis Lääne Maavalitsus 1989 sõprussuhted Rendsburgi linnaga ja Haapsalu kogudus kolme Rendsburgi linna kogudusega. Viimasel kohtumisel rääkisime vajadusest kirjutada meie ühisest ajaloost ja kirikutevahelistest suhetest. Hans-Rolf Drägeri puhul oli tegemist inimesega, kes tegelikult juba nõukogude okupatsiooni ajal taastas kaheksasada aastat vanad ajaloolised sidemed Põhja-Saksamaaga.
Dräger oli aastatel 1970–1985 Saksamaa Ühinenud Luterlike Kirikute (VELKD) peasinodi liige ja 1972–1979 Saksamaa Evangeelse Kiriku (EKD) hariduspoliitika nõukogu esimees; 1972–1977 Schleswig-Holsteini maakiriku sinodi esimees ja 1977–1991 vastloodud Põhja-Elbe kiriku sinodi esimene president. Sinodi presidendina õnnestus tal 1986. aastal kutsuda Põhja-Elbe sinodi ametlike külalistena Rendsburgi hilisem peapiiskop Kuno Pajula.
1990. a lõi Põhja-Elbe kirikuvalitsus esmakordselt Baltikumi koostöökomisjoni, mis sai sinodilt edasiste suhete arendamiseks laialdaselt eelarvelisi vahendeid. Komisjoni töös osales Hans-Rolf Dräger järjepidevalt kuni 2002. aastani, mil antud komisjon liideti uuenduste käigus loodud oikumeenilise komisjoniga. Nende aastate jooksul aitas ta luua ja arendada sidemeid, ellu kutsuda ja läbi viia palju erinevaid koostööprojekte ning külastas korduvalt Balti riike, eriti Eestit. Suhted Tallinna Linnamisjoni ja Paldiski Evangeelse Meremisjoniga on vaid mõned näited.
Hans-Rolf Drägeri teeneid on tunnustatud 1982 Saksamaa Liitvabariigi I klassi teeneteristiga. 1992 autasustas Põhja-Elbe kirik teda Bugenhageni medaliga. 1995 sai temast Kieli Ülikooli audoktor. 2008 pälvis ta Saksa Liitvabariigi suure teeneteristi. 2010 autasustas teda EELK II järgu teeneteristiga.
EELK mälestab Hans-Rolf Drägerit kui oma suurt sõpra ja toetajat. Ta kujundas ja edendas Saksamaa kirikuelu oma isiksuse, suure teadmistepagasi ja avara maailmavaatega. Sinodipresidendina andis ta hindamatu panuse kiriku sisemise ühtsuse heaks.
Tiit Salumäe

Tee mind terveks, Issand, siis ma saan terveks; aita mind, siis ma saan abi. (Jr 17:14)