Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

In memoriam Maimu-Koidula Sirel

07.01.2015 | | Rubriik: Teated

maimu koidula sirelIn memoriam
Maimu-Koidula Sirel
15. märts 1930 – 29. detsember 2014

Elvalane aastast 1953, pühendunud siinse muusikaelu edendamisele, just nõnda mäletame armastatud muusikaõpetajat ja koorijuhti. Maimu enese jaoks oli pea kogu Elva rahvas «tema laululapsed». Elva kirikusse jõudis ta veel 84aastaseni omal jalal.
Maimu Kurrik sündis 15. märtsil 1930 Kilingi-Nõmmel aednike peres vanima lapsena. Koos temaga kasvasid õde ja vend. Perekond oli väga musikaalne, vanemad viisid ka lapsi muusikat õppima, peres mängiti erinevaid pille.
Noorena õppides ja mitut tööd proovides sai ta tuttavaks oma abikaasa Heinrich Sireliga, kelle töö tõttu asuti elama Elva. Esimesed Elva-aastad olid täis kiiret tööd: sündisid lapsed Ehte ja Allan-Vello, perekonna kõrvalt oli vaja lõpetada Heino Elleri Muusikakool, kus tema õpetajaks koorijuhtimise alal oli Richard Ritsing, töötada mõnikord kahel kohal korraga. Sümboolne on juba Maimu ja Heinrichi ehitatud maja asukoht, muusikakooli ja keskkooli vahel, laululava taga. Nende kodu osutus ideaalseks kohaks kasvatada oma lapsi, võõrustati ju kodus muusikapedagooge, kes olid vestluspartneriks kolleegist perenaisele ja kes samas panid tähele ka lastepere muusikalist arengut, edendasid seda.
Maimu Sirel on teinud elutöö Elva Gümnaasiumi muusikaõpetajana. Peale muusikatundide on ta alati töötanud kooridega oma koorijuhitegevuse algaastatel vene kooriga, hiljem laste-, poiste-, tütarlaste- ja segakooriga. Ta on viinud lapsi konkurssidele, innustanud jätkama tegevust muusikaga. Paljudest Maimu õpilastest on saanud elukutselised muusikud.
Maimu on püüdnud teha koorilaulu laste jaoks huvitavaks. Tema elu ilusaimad silmapilgud on olnud laulupeod. Aastatel 1960–2012 on ta viinud laulupeole 57 koori. Maimu Sirel on juhatanud Elva naiskoori, oma elu viimase kahekümne aasta jooksul on ta juhatanud kirikukoori, olnud organistiks. Ka kirikus töötades osales Maimu kõigil praostkonna muusikaüritustel, viis koore laulma ka väljapoole oma kogudust. Palju rõõmu tegid talle EELK laulupäevad Tartus. Tema kooriliikmetegi puhul torkab silma, et need inimesed jõuavad kõikjale – koorijuhi eeskuju on nakkav.
Veel auväärses eas reisis ta palju, viimastel aastatel Saksamaal, Rootsis, Ameerika Ühendriikides.
Maimul on neli lapselast ja kaks lapselapselast.
Elva linn on andnud aastal 2005 Maimu-Koidula Sirelile Elva linna aukodaniku tiitli.

Maimu Sireli ärasaatmine toimus 4. jaanuaril 2015 kell 12 Elva kirikust Elva kalmistule. Matusele eelnes pühapäevane jumalateenistus, millest võtsid osa ka pea kõik matuselised.
Vallo Ehasalu,
Elva koguduse õpetaja

Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! (Lk 9:62)