Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

In memoriam Jüri Raudsepp

14.06.2019 | | Rubriik: Teated

Raudsepp,Jyri_2010detsIn memoriam
Jüri Raudsepp
30.7.1930–1.6.2019

Vaata, kas ma olen valuteel ja juhata mind igavesele teele! Ps 139:24
Jüri Raudsepp sündis 30. juulil 1930 Tartus töölisperekonnas Juhani ja Iida-Rosalie lapsena. Aasta 1934 tõi Raudseppade perekonda kurbust ja rõõmu – lahkus isa Juhan ning perre sündis õde Mairoos. Nendest aegadest kirjutab Jüri nii: „Pärast isa surma sattus perekond rasketesse majanduslikesse tingimustesse ja emal tuli töötada juhuslikel töödel, enamasti nn hädaabitöödel. Kuid ema oli usklik inimene ja nii sain temalt esimesed usualased mõjutused.“
1937 alustas Jüri kooliteed Tartu IV algkoolis. Kuivõrd 1944. aastal asus pere elama Kuressaarde, siis jätkas Jüri õpinguid Kuressaare mittetäielikus keskkoolis. 1950 lõpetas Jüri juba Kingissepa nime kandva linna keskkooli.
Samal aastal asus ta õppima Tartu Riikliku Ülikooli arstiteaduskonda, mille lõpetas 1956 arsti kutsega ning asus sama aasta suvel tööle Kingissepa linnahaiglasse kirurgi kohale. Järgnesid aspirantuuriaastad Moskvas Eksperimentaalse ja Kliinilise Onkoloogia Instituudis, mis päädisid arstiteaduse kandidaadi kraadi (cand. med.) omandamisega 1965. Aastatel 1965–1979 töötas ta Tallinnas Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi teadurina ja 1979–1984 arstina.
Saabusid muutuste ja murrangute ajad Jüri elus. Ta kirjutab oma eluloos: „Kahjuks pettusin teaduses, mida viljelesin, ja oma osas selles, samuti tehniseeruvas, bürokratiseeruvas ja koos sellega ka dehumaniseeruvas meditsiinis, kuigi olen arstiteadust väga armastanud. Samal ajal on aastatega tugevnenud kiindumus teoloogiasse, mis on aidanud tagasi saada südamerahu, nii nagu seda jumalateenistustel alati kogen.“
1983. aastal astus Jüri EELK Usuteaduse Instituuti, millega jäi seotuks kuni 1995. aastani – ta õpetas võrdlevat usuteadust 1993–1995, olles võrdleva usuteaduse õppetooli juhataja kohusetäitja. Sel perioodil täiendas Jüri ennast Concordia teoloogilises seminaris Ameerikas.
Jüri Raudsepp ordineeriti aseõpetajaks Tallinna piiskoplikus toomkirikus 1988. aastal ning talle anti õpetaja õigused 1992. Ta on olnud õpetaja Harju-Jaani ja Jüri koguduses, teeninud hooldajaõpetajana Kuusalu, Leesi, Jõelähtme ja Loksa kogudust ning andnud oma panuse Ida-Harju praostkonna juhtimisse abipraosti ja praosti kohusetäitjana, olnud kirikukogu ja haridusnõukogu liige. Pärast siirdumist emerituuri aastal 2000 jätkas Jüri juba kaks aastat varem alanud teenimist arsti-hingehoidjana Põhja-Eesti Regionaalhaiglas ligi kahekümne aasta vältel.
Jüri Raudsepp on avaldanud arstiteaduslikke raamatuid ja publikatsioone, ta on töötanud õppejõuna Audentese ülikoolis ning hiljem Tallinna Tehnikaülikoolis. Teda on tunnustatud EELK tänukirjaga ja II järgu Teeneteristiga ning Valgetähe IV klassi teenetemärgiga.
Jürit jäävad leinama abikaasa Luule, pojad Indrek, Ago ja õde Mairoos peredega. Usaldasime Jüri Raudsepa Jumala kätte Tallinna piiskoplikus toomkirikus 7. juunil ning kandsime tema maise ihu puhkama Tartu Pauluse kalmistule.
Igavene rahu anna talle, Issand, ja igavene valgus paistku talle.
Jüri paljude sõprade, teekaaslaste, kolleegide ja ametivendade nimel
Ove Sander

Kristus ütleb: Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde! (Jh 12:32)