Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

In memoriam Jaan Sõrmus

06.01.2021 | | Rubriik: Teated

In memoriam

Jaan Sõrmus

21.06.1926–16.12.2020

Igavikuteele on lahkunud kauaaegne pedagoog, muusik ja kultuurielu edendaja ning Laatre Püha Laurentsiuse kiriku koguduse organist.

Sündinud Petserimaal Meremäe vallas Vasla külas, talus, kus oli seitse last – kolm tütart ja neli poissi. Pere oli väga laulu- ja muusikalembene. Jaan õppis Obinitsa koolis seitse aastat, lõpetas 1950. a Petseri I Keskkooli  ja asus seejärel tööle Valgamaale algklasside õpetajana Keeni ja Tagula algkooli. 1952 määrati ta Laatre algkooli direktoriks ja selles ametis töötas ta 19 aastat, seejärel aga 23 aastat Tsirguliina Keskkoolis õpetajana. 

1956. aastal täiendas ta oma teadmisi Tartu Õpetajate Instituudi kaugõppe osakonnas. 1963 õppis Jaan Sõrmus Tartu H. Elleri-nimelises muusikakoolis. Kaheksa aastat oli ta Laatre lasteaias muusikaline kasvataja. Juhendanud mees- ja naisansambleid, laulnud mees- ja segakooris üle 40  aasta. 

Andekust ja meeleerksust, head huumorimeelt näitab asjaolu, et ta on loonud ja komponeerinud üle 30 laulu, 80. sünnipäevaks aga üllitas raamatu „Külakoolmeister“, kus kajastas piirkonna koolielu, perekonna ja tolle aja majanduselu.

2003. aastal valiti Jaan Sõrmus Valgamaa Taadiks, teda on autasustatud Tõlliste valla teenetemärgiga. 90. juubelisünnipäevaks paigaldas Tõlliste vald Laatre parki Jaan Sõrmuse nimelise pingi.

Tänutundega meenutame koosveedetud aegu.

Igavene rahu anna talle, Issand, ja igavene valgus paistku talle.

Laatre Püha Laurentsiuse koguduse juhatus

Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. (Lk 13:29)