Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

In memoriam Helmut Mõtsnik

21.08.2019 | | Rubriik: Teated

Helmut MõtsnikIn memoriam
Helmut Mõtsnik
10.07.1927–11.08.2019

11. augustil lahkus ajast igavikku kauaaegne pedagoog, koolijuht ja vaimulik Helmut Mõtsnik.
Helmut Mõtsnik sündis 10.07.1927 Pärnumaal Saar­de kihelkonnas Pati vallas taluperes, 1930. aastal asusid vanemad asundustalu pidama Viljandimaale Karksi valda.
Alghariduse omandas ta Nuia ja Longi algkoolides, korduvalt on Helmut meenutanud lapsepõlvekodus valitsenud kristlikku meelsust ja eriti isa Ottolt kaasa saadud usulist hingelaadi ja püsivat huvi usuteaduslike küsimuste vastu. 1942–43 õppis Helmut Abja gümnaasiumis ja 1943–46 Viljandi maagümnaasiumis.
1946 asus Helmut Mõtsnik õppima Tartu riikliku ülikooli õigusteaduskonnas, kust ta 1951. aastal rektori käskkirjaga eksmatrikuleeriti, põhjuseks nõukogude-vastase meelsus. Pärast Stalini surma jätkas õpinguid kaugõppes ja lõpetas õigusteaduskonna juristi erialal 1958.
Samal ajal ilmnes Helmuti sügavam huvi teoloogia vastu. Ta leeritati 27.06.1948 Karksi Peetri kirikus ja juba samast sügisest proovis ta õppida teoloogilisi aineid Tallinnas usuteaduse instituudis, kuid eksamite sooritamiseni toona ei jõudnud.
1952–53 töötas Helmut Mõtsnik Riikliku Kindlustuse vaneminspektorina Märjamaal ja Rakveres. 26. juulil 1952 abiellus Helmut Leeve Maidrega, kellega koos asus 1953. aasta sügisel Viljandimaale. Alates 1954. aasta sügisest töötas ta algklasside, matemaatika ja kehalise kasvatuse õpetajana Raudna 7-klassilises koolis. 1961–87 oli Helmut Mõtsnik Holstre kooli direktor, õpetades samas koolis ajalugu ja geograafiat. Jäänud pensionile, jätkas ta veel kolm aastat töötamist Holstre kooli õpetajana.
1988. aastal jätkas Helmut Mõtsnik nooruses alustatud õpinguid usuteaduse instituudis ning ordineeriti 6. juunil 1990 piiskoplikus toomkirikus diakonõpetajaks. 1990–97 oli ta Suure-Jaani ja Kõpu koguduse õpetaja ning määrati 70-aastaseks saades emerituuri.
Vanaduspuhkusel olles jätkas Helmut Mõtsnik aktiivselt kiriku- ja ühiskonnaelus osalemist, kirjutades ajalehtedele Eesti Kirik ja Sakala. Pikaajalise koolijuhi ja vaimulikuna olid Helmutile eriti lähedased Eesti rahva usulise hariduse ja kooli religiooniõpetusega seonduvad teemad. Kuni elu lõpuni oli Helmut füüsiliselt aktiivne ja sportlik ning osales veel tänavu Viljandi Rattaklubi korraldatud jalgrattamatkadel.
Helmut ja Leeve Mõtsniku abielu kestis 67 aastat, neil sündisid pojad Kalle ja Ilmar, neil on viis lapselast ja kümme lapselapselast.
Helmut Mõtsnikku on autasustatud Viljandi Maavalitsuse tänukirja ja EELK teeneteristi III järgu ordeniga.
Lähedased, sõbrad ja ametikaaslased jäävad Helmutit mäletama kui erakordselt vitaalset, teotahtelist, laia silmaringiga ning muhedat vaimuinimest, kelle kutsumuseks oli olla Õpetaja nii koolis, kirikus kui elus. Ta oli elavaks illustratsiooniks oma sõnadele: „Pika ea võti on tunnetada oma elus Jumala juhtimist ja hoida püsiühendust oma Loojaga.”

Mälestus õigest jääb õnnistuseks (Õp 10:7).
Igavene rahu anna talle, Issand, ja kustumatu valgus paistku talle.
Viljandi praostkond

Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! (Lk 9:62)