Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

In memoriam Enn Kivinurm

14.04.2021 | | Rubriik: Teated

In memoriam 

Enn Kivinurm 

(5.6.1042–9.4.2021)

Ülestõusmisnädala reedel kutsus Kõigevägevam oma sulase emeriitõpetaja Enn Kivinurme enda juurde.

Enn Kivinurm sündis 5. juunil 1942 Haapsalus ja ristiti Kullamaal. Ta kasvas üles Kullamaa kihelkonnas Laila külas, kus isa Johannes oli sepp ja ema põllutööline. Kooliteed alustas Maidla 7-klassilises koolis, jätkas seejärel Märjamaa keskkoolis ja lühikest aega Tartu ülikoolis eesti keelt ja kirjandust õppides. Sealt siirdus ta Tallinna muusikakooli teooria osakonda, mille lõpetas peale vahepealset kolme aastat Nõukogude armees teoreetiliste ainete ja üldklaveriõpetaja kvalifikatsiooniga.

Muusika oli Ennule tähtis kogu elu. Kuigi konservatooriumi kompositsiooni eriala jäi lõpetamata, töötas ta alates 1970-ndast aastast orelimeister Hardo Kriisa orelitöökojas, kust ta 1989. aastal orelimeistri ametist vaimuliku ametisse siirdus.

1978. aastast oli Enn EMK Rakvere koguduse liige ning 1980. aastal laulatati ta seal Elle Saavaga. 1981. aastal sündis perre tütar Ester. 1983. aastal liitus Enn Kivinurm Rakvere Kolmainu kogudusega ning asus samal aastal õppima Usuteaduse Instituudis. Vaimuliku praktika sooritas 1989. aastal kodukoguduses õp Jaan Variku juures ning 27. septembril 1989 ordineeris piiskop Kuno Pajula ta Tallinna Toomkirikus aseõpetajaks. 1. detsembrist 1989 1. septembrini 2007 teenis Enn Rakvere Kolmainu kogudust ning aastatel 1996–2002 hooldas ka Väike-Maarja kogudust.

Muusika- ja liturgiahuvi saatsid Ennu kogu elu. Valmis ohtralt koraali- ning kooriseadeid, samuti gregooriuse laulust inspireeritud missa. Huvi liturgia vastu viis Ennu peagi süvitsi uurima juudi palvetraditsiooni ning sellele ta pühendus kogu oma ülejäänud elu. Enn on tõlkinud heebrea keelest nii sünagoogi liturgia ehk „Iisraeli palved“, Moosese viisikraamatu ehk „Seadmuse“ ning psaltri ehk „Kiituslaulud“, mis 2013. aastal ka trükist ilmus. Ülejäänud tõlke- ja muusikalooming ootab veel avastamist ning laiemale üldsusele tutvustamist. Sest nagu Enn ise on imeilusalt tõlkinud prohveti kinnituse Jumala sõnast, et see jääb, kui kõik muu kaob:

Kõik liha on just nagu rohi,

tema ilu nii kui nurmelillel:

puhub tuul ta peale – pole teda,

ei tunne teda enam tema ase.

Rohi kuivab ära, lillgi närbub,

kuid sõna I-ndalt jääb igaveseks! 

(Js 40:6–8)

Tauno Toompuu,

Viru praost, Rakvere Kolmainu koguduse õpetaja

Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. (Lk 13:29)