Esileht » Elu ja Inimesed » Kultuurielu »

Ilmus uurimus varakristliku ideoloogia kujunemisest

03.06.2015 | | Rubriik: Kultuurielu

Teadusdoktorid raamatu esitlusel: (vasakult) Jaan Lahe, Randar Tasmuth ja Toomas Paul.
Tiiu Pikkur

EELK Usuteaduse Instituudis esitleti 20. mail teadustööde kogumikku «Algkristluse ideoloogia sees ja ümber».

Tegu on Eesti Teadusagentuuri grandi ETF8665 finantseerimisel aastatel 2010–2014 läbi viidud teadusprojektiga, kus uuriti algkristlikku ideoloogiat kujundavaid tegureid ning mõisteid, sotsiaalseid protsesse, poliitilisi olukordi, usundilisi tõekspidamisi, mis on mõjutanud algkristliku ideoloogia kujunemist ja mis on sellest välja tulnud. Esitlusel tutvustasid uurimust dr Randar Tasmuth ja dr Jaan Lahe.
Uurimisgruppi kuulusid teadlased kolmest Eesti kõrgkoolist: dr. theol. Randar Tasmuth EELK Usuteaduse Instituudist grandi hoidjana ja töögrupi juhina, dr. theol. Jaan Lahe Tallinna ülikoolist, dr. theol. Urmas Nõmmik ja doktorant, PhD (usuteadus, 2014) Elo Süld Tartu ülikoolist ning Tallinna ülikooli doktorant mag. theol. Ergo Naab.
Kogumik ilmus Akadeemilise Teoloogia Seltsi väljaande Usuteaduslik Ajakiri erinumbrina, sisaldades kuut artiklit, neli inglise ja kaks saksa keeles, ning eestikeelset kokkuvõtet. Teose üheks oluliseks osaks on bibliograafia, kus on esitatud viited kogu nelja aasta jooksul erinevates ajakirjades avaldatud 18 teemakohase artikli kohta. Dr Tasmuthi sõnul on bibliograafia eriti vajalik andmebaas usuteaduse magistritasandi üliõpilastele teemakohaste materjalide leidmiseks.
Dr Jaan Lahe ütles, et uurimuse teemade spekter on avar, hõlmates aega 400 eKr kuni 200 pKr, kuid keskmeks on olnud Uue Testamendi aeg ja tekstid.
«Hea meel on olnud, et doktorandid on saanud oma õpingutes selle grandi raames töötamisest tuge,» ütles dr Tasmuth. «Lõpparuandes oli hea märkida, et Elo Süld on uurimistoetuse abiga doktoritöö kaitsnud. Uurimistöö, mis kestis neli aastat, on olnud üks suur tervik, mille raames korraldasime ka kolm konverentsi. Eriline tänu siinjuures mag Liina Kilemitile, kes juhtis konverentside paneelvestlusi. Tänu ka ajakirja tegevtoimetajale dr Aira Võsale, kes aitas retsensente leida. Kõigil artiklitel on välismaised retsensendid. Eesti Teadus­agentuur on hinnanud meie uurimisgrupi tööd kõrgelt.»
Kogumikku on saadetud välismaa ülikoolidele, Eesti raamatukogudele ja kõrgkoolidele jm. Tiraaž on tagasihoidlik, kuid kogumikku saab lugeda ka Usuteadusliku Ajakirja kodulehelt.
Tiiu Pikkur

Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! (Lk 9:62)