Esileht » Elu ja Inimesed » Kultuurielu »

Ilmus käsiraamat «Laululinnu lood»

19.10.2016 | | Rubriik: Kultuurielu

laululindLaste- ja beebimuusika juhendajate koolitusel esitleti väikelaste muusika käsiraamatut «Laululinnu lood».

Raamatu koostamise toimkonnas osalesid Sigrid Põld, Maarian Lend, Anna Humal, Minna Ilmaniemi, Ave Mölster, Triin Salmu, Tero Ruotsala, keda juhtis Pia Ruotsala. Lisaks toimkonnale oli veel hulk inimesi, kes abistasid nii nõu kui jõuga. Ligi kolm aastat kestnud töö tulemuseks sai 200-leheküljeline armas raamatuke koos CD-plaadiga, millel on muuhulgas mõne populaarsema loo fonogrammid.
Eesmärgiks oli luua abivahend selleks, et lapsed ja pered saaksid kutsutud kirikusse. Käsiraamat sisaldab endas kolme dimensiooni: kristlik usk, muusika, lapse emotsionaalse arengu toetamine. Nüüdisaegses perekultuuris on lastel vähe võimalusi kogeda turvalist ühendust, kohalolu ja loomulikku sidet Taevaisaga, mida toetab muusikaline tegevus. Väikelaste muusikaring vastab nendele vajadustele.
Käsiraamatu abil on võimalik alustada väikelastega muusikatööd. Raamatus on kirjeldatud, kuidas Eesti kirikutes on lastega töötatud varasemal ajal, samuti on antud ülevaade laste muusikalisest arengust ja tegevustest koolieelses eas. On praktilisi näiteid, kuidas alustada muusikaringi tööd, lisaks sellele on toimkonnas osalejad koostanud näidistunnid, mille abil uutel muusikaringide juhendajatel oleks kergem oma tööd alustada.
Raamatus on laule, mida sobib kasutada kuni kuueaastaste laste muusikaringides ning lastevanematega ringis. Raamatus on ka valik palveid.
Raamatu ilmumine on paljude jaoks olnud pikk ootus. Eesti iseseisvuse taastamisel tuli kirikutesse palju rahvast, sealhulgas lapsi, ja tekkis vajadus koguduseellu paremini kaasata beebisid ja väikelapsi ning pakkuda neile eakohast muusikalist tegevust. Samas hakkas levima ilmalikes beebikoolides käimine, mis just kaasab väikelapsi ja nende vanemaid.
Nii Soomes kui ka Norras on väikelaste muusikaringidel koguduste juures olnud pikk traditsioon, Eestis see aga puudus. Taasiseseisvumisel pühapäevakooli lubatuks saades alustasid mõned kirikumuusikud omal algatusel väikelastele mõeldud kristlike muusikaringidega. Aga vajadus eakohaste kristliku sisuga laulude järele oli jätkuvalt suur.
Raamat «Laululinnu lood» püüabki täita seda tühimikku. Raamatus on toodud mõned vanemad laulud, kuid on ka soome ja norra keelest tõlgitud uuemaid laule ning päris uute autorite loomingut. Oleme tänulikud kõigile, kes on kaasa aidanud raamatu ning CD ilmumisele, ja loodame, et sellest on abi koguduste töös väikelaste kristlikus muusikalises kasvatuses.
Raamatut koos CDga on võimalik soetada EELK Laste- ja Noorsootöö Ühenduse kontorist 22 euroga. Raamatu väljaandmist on rahastanud Soome Misjoniselts (SLS), LNÜ ja eraisikud.
Raamatu toimkonna nimel
Ave Mölster

Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! (Lk 9:62)