Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Ilmunud on Ove Sandri jutlusekogu „Kõik on arm“

18.09.2019 | | Rubriik: Kirikuelu

Ove Sander jagas 12. septembril ohtralt autogramme. Tiiu Pikkur

Usuteaduse instituudi uue õppeaasta esimesel õppesessioonil esitles rektor Ove Sander oma värsket raamatut „Kõik on arm“.

Raamat, mis koondab endasse 49 jutlust ning 21 kaemuslikku ja meditatiivset vahelugemist, sobib kõigile, kel on huvi elu vaimsema poole vastu, aga ka neile, kes soovivad leida mõtteid meie rahva tuntumate pühade ja pühadeaegade kohta nagu jõulud või ülestõusmispühad. Eelkõige võiks siit leida midagi need, kes on väsinud otsimast, püüdmast, võitlemast ning võib-olla isegi lootmast. Need, kes ei suuda enam olla tublid ega eluvõidujooksuga sammu pidada.
Leida, et tarvis on vaid üht, avada enda elu ja hing ning võtta tänulikult vastu, mida Jumalal meile on anda: rahu, rõõmu ja lootust. Kogeda, et meie võidud ja läbikukkumised, meie taipamised ja pimedushetked, meie katsumused ja kannatused ning viimaks meile osaks saav südamerahu, elujulgus ja igavik ongi Jumala arm Jeesuses Kristuses. Jumala esimene nimi on arm.

Tee elava armu suunas
Ove Sander nendib, et mõte jutlusekogu koostamisest ulatub kaugele, ikka on seda tema käest küsitud. On ta ju juba kolm aastakümmet regulaarselt jutlustanud ja jutlusi kirjutanud. „Teisalt olen aga jutlusekogu peale mõtlemist lükanud ikka ja jälle edasi, peamiselt ajapuudusel ning küllap sellestki tõdemusest lähtuvalt, et loodan siiski veel teoloogi ja jutlustajana areneda.“ Oluliseks tõukeks, et raamat teoks sai, on ka ajalooline fakt, et Sandril täitus sel aastal 20 aastat Nõmme Rahu koguduse õpetaja ametis.
Autor ütleb, et aja möödudes ja aastate tulles on ta nii mõndagi õppinud, peamiselt aga seda, mis väljendub jutlusekogu pealkirjas „Kõik on arm“.
Sander selgitab: „Et oleme tohtinud siia ilma tulla, et Kristus on meid kutsunud ja vastu võtnud, et oleme ristimises saanud Tema jüngriteks ja kaastöölisteks, et võime tänagi vaimulikult kasvada, et käime Jumala rahva osaduses igavese elu teerajal – see kõik on tõepoolest arm. Kui need 49 jutlust – jõudsin tänavu oma esimese juubeliaastani – koos lühemate vahelugemistega aitavad sillutada teed Jeesuse Kristuse, Elava Armu suunas ning suurendavad meie tänu ja kiitust Jumalale, siis on see raamat oma eesmärgi juba täitnud.“
Raamatu autor on tänulik kolmele heale teekaaslasele – Anti Arakasele, Jüri Ehasalule ning Indrek Tiidole –, kelle julgustus ja majanduslik tugi tegid võimalikuks selle raamatu ilmumise. Et eestikeelseid jutlusekogusid ei ole palju, siis tahab käesolev raamat olla sissejuhatuseks luterliku vaimuloomingu sarjale „Vaimu vara“.
Tiiu Pikkur

Pildigalerii:

Ove_raamat_7918

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. (Lk 12:48)