Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Ilmunud on kogumiku „Üheskoos kirik“ I osa

23.11.2022 | | Rubriik: Uudised

Uue kirikuaasta alguseks on saabunud trükikojast kaheosalise teoloogiliste dokumentide kogumiku esimene köide (368 lk, kõva köide). 

Kogumik koondab õpetuskõneluste ja teoloogiliste uurimisprotsesside olulisi tulemusi Luterlikust Maailmaliidust, Evangeelsete Kirikute Osadusest Euroopas ja Porvoo Osadusest. Need kolm kirikuosadust on oikumeenilisel maastikul Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) päriskodu.

I osa alapealkiri on „Kirik – Pühakiri – armulaud – amet“, aasta pärast ilmuv II osa kannab alapealkirja „Misjon – diakoonia – avalikkus – religioonid“. 

Tervikuna pakub teos põneva vaatenurgaga ja mitmemõõtmelise sissejuhatuse kristlikku vaimsusesse, mis avab ja toetab inimelu eluna osaduses, trotsides ja teisendades suhete vältimise, pärssimise ja lõhkumise tungi.

„Üheskoos kirik“ talletab teoloogilist tööd kirikute, ühiskonna ja maailma jaoks, mida on tehtud ühiselt – kirikuosadusena ehk üheskoos kirikuna. Kõik liikmeskirikud on siin kaasosalised ja kaasvastutajad, sihiseadjad ja kujundajad, edendajad ja vastuvõtjad. 

Raamat on abiks teoloogiaüliõpilastele, vaimulikele, suuremat teadlikkust ja süvenemist otsivatele koguduseliikmetele ja kaastöölistele, kuid ka kõigile, kes ei ole kirikuliikmed, ent soovivad saada aru, mis siis ikkagi on kristluse, kiriku ja kristliku usu jaoks tähtis, mida need tähendavad ja tõotavad. 

Teos on pühendatud Luterliku Maailmaliidu 75. aastapäevale (2022), Leuenbergi konkordia 50 aasta juubelile (2023) ning Porvoo ühisavalduse 30. aastapäevale (2022). 

Teose on koostanud Thomas-Andreas Põder, Kadri Lääs ja Kadri Eliisabet Põder. 

Raamatut saab juba osta EELK Usuteaduse Instituudi (UI) raamatukogust ja EELK konsistooriumist, samuti UI kodulehel e-poest. Lähiajal jõuab see mh Krisostomuse, Pauluse ja Utoopia raamatupoodidesse Tartus ning Rahva Raamatu ja Apollo kettidesse üle Eesti.

Peagi avaldab Eesti Kirik muljeid teosega tutvumisest. 

Thomas-Andreas Põder,

teoloog

Me ei heida oma anumisi Su palge ette mitte oma õiguse pärast, vaid Sinu suure halastuse pärast! (Tn 9:18)