Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Ilmunud kodukogudusele sünnipäevakingiks

20.01.2021 | | Rubriik: Kirikuelu, Kultuurielu
Stiliseeritud kahetornine kirik keset punaste roosidega kaetud välja, mille üle kummub jõulutähtedest tulvil taevakaar – nõnda kujutab Maara Vint Kaarli kirikut advendiajal ilmunud Sulase kaanel.

Lõppenud aasta jõulukuul trükist tulnud ajakiri Sulane tähistas Tallinna Toompea Kaarli koguduse 350. ja kiriku 150. aastapäeva, aga ka väljaande enda 30. tegutsemisaastat.

Juubelihõngulise Sulase juhtkirjas rõhutatakse, et Kaarli kogudusel on Jumala kiitmiseks ja tänamiseks väga palju põhjust. Toimetus selgitab, et teadlikult on käesoleva numbri koostamisel püütud anda tagasivaade koguduse rikkalikule ajaloole. 

Avaldatakse õp Paul Saare jutlus 1970. aastast, mil tähistati Kaarli koguduse 100. aastapäeva. Lisaks pakutakse väljavõtteid aastapäevajutlustest ka teistelt Kaarli vaimulikelt erinevate aastakäikude lõikes.  

Mahukat aasta lõpus trükist tulnud kogumikku „Su palve viirok tõuseb taeva poole tänus“, mis koondab Kaarli kogudust aastatel 1863–2020 teeninud vaimulike jutlusi, tutvustab koguduse abiõpetajast raamatu toimetaja Kaisa Kirikal.

Luterliku piiskopiameti pidulikust taassisseseadmisest kirjutab Riho Saard. Kirjutades EELK esimese piiskopi Jakob Kuke ametisse seadmisest kirikulistest tulvil Kaarli kirikus 5. juunil 1921. aastal, andis autor ka ülevaate piiskopiameti ajaloost Eestis. 

Kolmandast oikumeenilisest kirikukogust 431. aastal Efesoses kirjutab Sulase pikaaegne kaasautor, katoliku preester Ain P. Leetma.

Nii nagu esikaanel, pakutakse ka Sulase tagakaanel graafik Maara Vindi kaunist illustratsiooni, juures südamlik jõuluaega sobiv lugu „Lumeroos“, mille autor pühendab oma vennale Toomasele.

Liina Raudvassar

Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet ega ole mult ära võtnud oma heldust!  (Ps 66:20)