Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Illuka kauni pühakoja väärikas tähtpäev

02.09.2020 | | Rubriik: Kirikuelu
Piiskop Tiit Salumäe õnnistab pidupäevakogudust. 2 x Kätlin Liimets.

Viru praostkonda kuuluv Illuka kogudus tähistas suure rõõmuga 29. augustil oma pühakoja 90. aastapäeva. 

Tänujumalateenistusel teenisid piiskop Tiit Salumäe, praost Tauno Toompuu ja hooldajaõpetaja Avo Kiir. Orelit mängis Riina Trankmann.

Alutaguse valla südames kesk ürgseid metsi kolme kilo­meetri kaugusel Kuremäe külast asetseb 2016. aastal põhjalikult renoveeritud Illuka puukirik, millele nurgakivi pandi kunagise Iisaku koguduse noore ja aktiivse õpetaja Voldemar Kuljuse initsiatiivil 24. juulil 1927 ja kirik pühitseti 27. juulil 1930.

Sündmust  kajastasid  mitmed ajalehed. Täpselt 90 aastat ta­­­ga­si 2. septembril võis lugeda Alutaguse Elust, et „juba mi­tu tun­di enne algust voolas inimesi kokku jala ja hobusega, jalg­ratastel ja autodel. Isegi 60–80 kilomeetri kaugusest nurkadest ilmus täiskiilutud omnibusse“. Hinnanguliselt kogunes umbes kaks tuhat kirikulist ja rahvarohkusest tingitult jutlustas van­ikutega kaunistatud uues pühakojas õpetaja Theodor Tal­lmeister ja samal ajal väljas professor Eduard Tennmann. Pühitsemise jumalateenistusel teenis loomulikult ka õpetaja Kuljus.

Jagades rahu ja lootust

Läinud laupäeval Illuka kiriku 90. aastapäeva jumalateenistusel oli osavõtjaid oluliselt vähem, ent pidulikkust, ühtehoidmist ja oma pühakoja väärtustamist küllaga. „Tuumik on siin ko­guduses väga tubli. Kui midagi on vaja, näiteks tänane aasta­päev, siis kohapeal korraldatakse kõik,“ tunnustas viimased 25 aastat kogudust hooldajaõpetajana teeninud Avo Kiir.

Piiskop Salumäe soovis õnnistust pühakojale ja kogudusele ning toonitas jutluses, et kogu meie kiriku, ka Illuka koguduse eesmärk on eelkõige kuulutada evangeeliumi, et Jeesus Kristus saaks avalikuks Eestimaal. Eks nõnda on seda siinkandis ka tehtud, jagades tuge, kinnitust, rahu ja lootust kõigile, kes seda on otsinud sellest Issanda kojast.

Jumalateenistusele järgnes 45minutiline terviklik kava, millesse koguduse liikmed Ene Raudar ja Monika Tinno olid põiminud vahelugemised kiriku ehitusloost, Illuka nais­ansambli (dirigent Kadi Rebban) laulud, 20 aastat tagasi selles kirikus leeriõnnistuse saanud Maarika Kesleri soololaulud ja tervitama tulnud külaliste sõnavõtud.

Tänades inimesi ja Jumalat

Praost Toompuu tänas praostkonna nimel Rakvere kiriku katuse vanast plekist tehtud tänukirjadega koguduse õpetajat, 15 aastat juhatuse esimehe vastutust kandnud Mäidu Keslerit ja 30 aastat pühakoja eest hoolitsenud Leida Kilpi.

Tervitama oli teiste hulgas tulnud ka naaberkoguduse Jõhvi õpetaja Peeter Kaldur ja ette loeti kirikus viibiva, ent väga eaka, pikaajalise koguduse juhatuse esimehe Lembit Mägi sügavamõtteline kõne, milles ta kutsus üles palvetama alati ja kõigi eest: „Elu palverännakul viibimine aitab kuulata meie endi mõtteid ja tunda südames ära Jumala hääle. Jumal näitab kätte meie tegevuse, vähemalt selle, mida pidada oluliseks ja mida mitte. Austagem Jumala tahet meile toeks olla ja tänagem teda südamest!“

Ei unustatud ka neid, kes iga­viku teele läinud. Juba enne tee­nistust oli pandud lähedal asuva kalmistu väravasse küünlad kõi­gi endiste koguduse liikmete ja kõigi kalmistul rahu leidnud hin­gede mälestuseks ning ette loeti Silvi Sõrra sel puhul kirjutatud luuletus.

Kui kõned peetud ja õn­nis­tus­soo­vid soovitud, siis saa­di kirikuaias osa tegusate pe­re­nais­te kaetud pi­dulauast, mis oma ülirohkuse ning pakutava maits­vusega kosutas ja aitas südamlikus osaduses pidu­päe­vale väärika punkti panna.

Kätlin Liimets

Pildigalerii:

Illuka kiriku juurde oli kaetud kohvilaud.

Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet ega ole mult ära võtnud oma heldust!  (Ps 66:20)