Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Esileht »

Igaühe õiguste ja vabaduste kaitseks

19.08.2020 | | Rubriik: Esileht
Isamaa Kristliku Ühenduse liikmed Viru-Nigulas Maarja varemetes kabeli juures. Erakogu.

Rukkimaarjapäeval kogunes Viru-Nigulas Isamaa Kristliku Ühenduse üldkogu, kes valis uue juhatuse ja võttis poliitilise avaldusena vastu „Maarjapäeva teesid 2020“.

Kristliku Ühenduse juhatuse esimeheks valiti Eesti Kristliku Liidu asutajaliige Avo Üprus, liikmeiks Riina Solman, Pille Lill, Priit Sibul, Peeter Võsu, Marko Tiitus ja Priit Humal. Vastuvõetud teesidega väljendatakse ustavust kord valitud teele, väärtustele ja aatekaaslastele.

Päev algas tänupalvusega Viru-Nigula kirikus, mille pidas Avo Kiir. Mälestati igavikku lahkunud Eesti vabaduse ja kristlik-demokraatlike väärtuste eest võitlejaid. Eesti Kristliku Liidu mälestuskivi juures võtsid sõna Isamaa erakonna auesimees Tunne Kelam, Avo Üprus, rahvastikuminister ja naiskogu IREN esinaine Riina Solman, Eesti Lipu Seltsi esimees Jüri Trei, Isamaa Rahvuslaste Ühenduse esimees Tarmo Kruusimäe.

Tunne Kelam ütles, et meie iseseisvuse taastamine oli ime, mis sündis vastu kõiki kaineid arvestusi. „Et püsida tormides ja segadustes, aga isegi igapäevases tavaelus, vajame juuri, selget maailmavaadet, püsiväärtusi, mis on väärt üksnes seetõttu, et nad ei muutu vastavalt aja moodidele. Vajame kindlat ja püsivat perekonda, milleta ükski riik ei saa püsida.“ Ta rõhutas, et meie vabadused ja õigused on kasvanud välja kristlikust maailmavaatest, inimese ainulaadsuse ja võõrandamatu väärikuse põhimõttest, millel rajaneb kogu Euroopa kultuuripärand. 

„Kristlik-demokraatlikud erakonnad olid need, kes pärast maailmasõda suutsid vedada Euroopa välja majanduslikust ja moraalsest tühikust ning luua konstruktiivse alternatiivi kommunismi laastavale mõjule. Loota, et 75 aastat hiljem saame hakkama ilma kristlike väärtusteta, on ohtlik illusioon. Perspektiivset, inimeste vajadusi tõeliselt arvestavat poliitikat saab rajada ainult kristlik-demokraatlikule alusele.“

Maarjapäeva teesides rõhutatakse, et Isamaa Kristlik Ühendus seisab iga inimese võõrandamatu väärikuse eest. See tähendab igaühe õiguste ja vabaduste kaitset ning nõuet vastutuse kandmiseks. Vabadus vastutuseta ei ole väärikas. Vabadust piiraku armastus kaasinimese vastu. Perekond on mehe ja naise vastutusrikas liit laste tuleviku nimel. Kirikud ja kogudused moodustavad vanima ja ulatuslikuma osa kodanikuühiskonnast. See tähendab nende toetamise olulisust sotsiaalse turvalisuse ja väärtuspõhise ühiskonna huvides. Ollakse vastutavad loodu ja looduse eest ning Eestit nähakse turvalise ja säästlikuna, loobumata loodusvarade mõistliku majandamise printsiibist. Olulisim ressurss on aga inimene. 

Eesti Kirik

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. (Lk 12:48)