Esileht » Arvamused » Nädala ringvaade »

Iga päev meie keskel

08.04.2015 | | Rubriik: Nädala ringvaade

Iga päev ja iga nädal toob järjest uusi sündmusi ja kohtumisi. Aeg-ajalt sünnib neist omavahelisi seoseid – see on meie igapäevane elu, mida kristlane elab koos taevase isaga. Lubas ta ju olla iga päev meie keskel maailmaajastu otsani. Sellesse me usume ega kahtle lubaduses.
Sümpaatne on peapiiskopi soov saada rohkem osa koguduste elust, mida ta on väljendanud sinodil peetud kõnes. Mina kuulsin seda Nõos, aga tõenäoliselt on ta seda öelnud mujalgi. Enne palmipuudepüha jõudis aga kirikupea iga inimese koju, kes talle aga ukse avas. Seda moodsas infotehnoloogilises mõttes: peapiiskopil on nüüd Facebookis oma konto, mida iga huviline saab vaadata.
Jaanuaris toimunud vaimulike konverentsile oli kutsutud meediaõppejõud Kadri Ugur, kes kõneles vaimulikust ilmalikus kultuurikontekstis. Ta küsis, millised on vaimuliku võimalused ilmalikus meediaruumis, ja vastas: «Kui alustada sotsiaalmeediast, siis suurimaks probleemiks on oma profiili loomine. See, kas teha seda eraisikuna või ametikandjana, määrab ära niihästi selle, millist infot jagada oma profiilil, milliseid fotosid ja postitusi edastada, kui ka selle, keda valida sõpraderingi ja kuidas panna paika oma privaatsusseaded. Kuna sotsiaalmeedia ei unusta midagi, kujuneb meie valikutest kontekst, mille taustal tõlgendatakse iga järgmist tegevust: postitust, jagamist, kommentaari.»
Peapiiskop Urmas Viilma on loonud hea meeskonna ja ootan Facebookist juba huviga järgmist videoklippi vaimuliku sõnumiga. Usun, et paljud internetikasutajad tunnetavad: mitte ainult Jumal ei ole meiega iga päev, vaid ka kirikupea, kes on võtnud endale suure vastutuse. Sest nagu Kadri Ugur ütles, otsustab iga kasutaja, mida, millal ja kellele ta postitab, mida hindab ning millist materjali oma nime ja näoga seob.
Rita Puidet

Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. (Rm 5:8)