Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Ideekonkurss «Noored hoolivad»

01.08.2012 | | Rubriik: Teated

Konsistooriumi diakoonia- ja ühiskonnatöö talitus koostöös laste- ja  noorsootöö ühendusega kuulutab välja ideekonkursi koguduste noortele, kes tahavad nähtavaks muutuda oma kogukonnas tegevuste läbi, mis on suunatud noortele ja/või ühiskonna oluliste vajaduste täitmisele.
Konkursi tähtaeg on 30. september 2012.
Eesmärk on tõsta kiriklike asutuste, organisatsioonide ja koguduste mõju kogukonnas, arendades kooostööd teiste koguduste, mittetulundusühingute ning avaliku ja erasektoriga.
Ootame ideid, mis muudavad teie koguduse nähtavamaks kogukonnas. Ideed peavad lähtuma kohalikest vajadustest, nendele vastamine muudabki koguduse kogukonnale nähtavaks ja vajalikuks. Nii tuuakse täiendavat ressurssi kogudusele, samas arendatakse  kohalikku elu.
Ideid ootame kuni 26aastastelt noortelt.
Hindamisel arvestatakse idee sotsiaalset mõjusust, sobivust EELK arengukavas ja diakoonia strateegias väljatoodud väärtuste ja eesmärkidega ning idee uudsust. Teostajatelt ootame sotsiaalset tundlikkust, loovust ja eetilisi tõekspidamisi.
Ideed peab saama vormistada projektitaotlusena. Ideekavand tuleb mahutada kahele leheküljele, lisada orienteeruv eelarve, viited võimalikele partneritele ja rahastamisallikatele. Oluline on esile tuua projekti mõju kogukonnale ja kogudusele, samuti projekti sihtgrupp ning kestvus.
Projekti koostamisel osutame vajadusel igakülgset abi. Parima idee loojatele preemiaks Taizé-reis. Diakooniatalitus kaasfinantseerib tööd või töid, mis on vastavuses diakooniliste väärtustega (vt www.eelk.ee/diakoonia). Ideed saata diakoonia@eelk.ee.
Info: Avo Üprus, tel 502 0857.

Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. (Ef 2:19)