Slava Ukraine

Homsest veel üks teoloogiadoktor

14.11.2007 | | Rubriik: Määratlemata

ImageHomme, 15. novembril kaitseb Kaido Soom Tartu ülikoolis doktoritööd «Täiskasvanute leeritöö Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus ja selle arengustrateegia koostamine». Osalt omaenese kogemusele, aga paljus ka küsitlustele ja leeritöö analüüsile tuginev väitekiri on ajendatud EELK statistikast, mis kajastub leeritatute arvu kasvu ja kahanemist aastate lõikes. Leerituleku motivatsioonid, aga ka edasised sidemed kiriku ja kogudusega ongi teadlast ennekõike huvitanud. Uurimusest selgus, et kirik pole suutnud alati vastata leerikoolilaste elulistele küsimustele, ehkki usulistele küsimustele vastatakse koolituse käigus ammendavalt.  Väitekirja juhendaja on dr Tõnu Lehtsaar, oponendid dr Hannele Repo ja dr Randar Tasmuth.
Loa ka intervjuud Kaido Soomiga lk.7.

Kristus ütleb: Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind, ja kes teid kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale minu. (Lk 10:16)