Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Hingehoiuteenusega kodukülastusteni

12.05.2021 | | Rubriik: Kirikuelu, Ühiskond

Tänu riigi lisaeelarvest eraldatavale 90 000 eurole asub 15. maist 14 hingehoidjat, kelle seas on nii vaimulikke kui koguduste töötegijatest ilmikuid, tegema kodukülastusi.

„Suurem osa ettevalmistustest on tõesti tänaseks juba tehtud. Praeguste kavade järgi saame alustada, kui koroonaolukord loodetult paraneb,“ kinnitab sotsiaalministeeriumi peakaplan Ove Sander (fotol) ning kiidab MTÜ Tartu Teoloogia Akadeemiat, kes on sotsiaalministeeriumile partneriks, ning projektijuhti Margus Suvi. 

Küsimusele kavandatava tegevuse praktilise poole osas vastab Ove Sander: „Loodame viia omavalitsuste kaudu vajaliku info inimesteni, kes võiksid olla huvitatud hingehoidja külastusest ning samas annavad nad selle info edasi meie hingehoidjatele. Võtmetähtsusega ongi koostöö omavalitsustega, samuti selle teadmise kasutamine, mis kogudustel on juba olemas, sest üheks kriteeriumiks projektis osalemiseks oligi toimiva kodukülastuse võrgustiku olemasolu.“ 

Sander toonitab, et lisainformatsiooni toel püütakse kodukülastuste arvu märkimisväärselt suurendada, eriti koduhooldusel olevate inimeste hulgas.

Ove Sander nimetab peakaplanina, et praegu töötab Eesti haiglates, hooldekodudes ja hingehoiutelefonil kokku ligi 70 hingehoidjat. Tema sõnul on nõudlus veel suurem, aga kõik sõltub kasutada olevast ressursist: „Kindlasti on oluline, et hooldekodude pidajad hakkaksid juba täna mõtlema lisaressursi leidmisele, mis võib saada otsustavaks hingehoiuteenuse jätkumisele 2022. aastal.“ 

Ove Sanderi sõnul vajatakse aastas juurde viit hingehoidjat, ta lisab: „Just sellise arvu hingehoidjate koolitamiseks on sotsiaalministeerium toetamas UI hingehoiu magistriõpet.“

Liina Raudvassar

Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. (Ef 2:19)