Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Hiiumaa kirikupäevadel kogeti ühtsuse väge

07.08.2013 | | Rubriik: Kirikuelu

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Hiiumaa kogudused ja Saarte praostkond koostöös EELK Misjonikeskuse ja Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikuga korraldasid Hiiumaal 28.–30. juunini kirikupäevad «Mina usun …».

Kirikupäevad on üks osa peapiiskop Andres Põderi poolt 1. advendil väljakuulutatud usuaasta üritustest. Usuaasta võrratul suvel kogunes hulk kristlasi Hiiumaale, et maailmale teada anda oma südame meelsusest, kiita Issandat ja kõnelda usutunnistusest. Juuni viimase nädalavahetuse kolm päeva täitsid kirikupäevad, kogu nädala peeti aga saarel Nelja Tuule ristirännakut.

Mitmeid vihjeid ja ugrimugrit
«Kõik maailma ääred tuletavad teda meelde ja pöörduvad tagasi Issanda juurde,» ütleb laulik (Ps 22:28). Ja «Issanda käsi oli nendega (evangeeliumikuulutajatega – R. P.), ja suur oli nende arv, kes uskuma hakates pöördusid Issanda poole,» kirjutatakse Apostlite tegude raamatus. Kirjakohad väljendavad eelseisnud apostlite pühapäevale kohaseid mõtteid ja annavad edasi kirikupäevade sõnumit.
Kärdla kirik, mille 150. aastapäeva ühtlasi tähistati, kogunes vespriks rahvast täis. Pealiturg Saarte praost Veiko Vihuri ja kaasa teeninud praost Enn Auksmann Pärnust, õpetaja Arne Hiob Tallinnast ja päevade koordinaator, Hiiumaa viie koguduse ainuke õpetaja Hüllo-Kristjan Simson olid jumalateenistuse aluseks võtnud Mart Siimeri missamuusika ning pakkusid kirikulistele meeldejääva elamuse.
Ei ole just harilik, et Jumala ette kantud palveid retsiteeritakse või loetakse Nikaia usutunnistust. Haapsalu koguduse organist ja muusikajuht Lia Salumäe ütles pärast teenistust, et kasutatud muusika oli väga huvitav, ent natuke raske.
«Oli huvitav kuulata ja kaasa laulda. Jumalateenistus õnnestus väga hästi,» ütles Salumäe, ja Kullamaa koguduse organist Aet Reinhold lisas, et jumalateenistusel oli katoliikluse ja ortodoksi vihjeid ning natuke meile omast ugrimugrit.

Õige usu mõõdupuust
Vahetult pärast jumalateenistust võttis kirikuruumis maad akadeemiline õhkkond, Hiiumaa õigeusukoguduste preestri isa Aabrahami (kodanikunimega Avo Tölpt) ja luterlike koguduste pastori Hüllo-Kristjan Simsoni juhtimisel toimus konverents, mille läbivaks teemaks oli Nikaia-Konstantinoopoli usutunnistus. Kristliku usu põhitõdesid kokkuvõtva teksti kujunemislugu avas äsja Tessaloonika ülikooli lõpetanud Tarassius Tölpt, kirjakohta «Sündinud neitsi Maarjast» kommenteeris Enn Auksmann ja teksti «Üles tõusnud pühade kirjade järgi» teoloogiadoktor Arne Hiob.
Konverentsile järgnenud vestlusringis vastasid küsimustele peapiiskop Andres Põder ja EAÕK metropoliit Stefanus. Pärimisele usutunnistuse tähendusest vastas metropoliit Stefanus muu hulgas: «Just läbi mõistuse Jumala austamine ongi usutunnistus» ja peapiiskop täiendas omalt poolt: «Usutunnistuse läbi võime hoomata Jumala terviklikkust». Kirikupead väljendasid head meelt, et aprillis allkirjastatud ühisavaldus «Euharistia ja jumalateenistus» on jõuline samm kahe kiriku teineteisemõistmise teel.

Uks taevariiki
Järgnev peeterpaulipäev tõi Kärdla laululavale rõõmusõnumiõhtu, kus lauldi tänu Jumalale ja kinnitati jumalasõnaga kirikupäevi korraldanud Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ja Eesti Apostliku-Õigeusu Kiriku ühtsust. Nähtava välise märgina olid nii esimesel õhtul toimunud konverentsil kui ka laupäevasel jumalateenistusel, rõõmusõnumiõhtul ja pühapäevasel jumalateenistusel Kuriste pühakojas mõlema kiriku juhid.
Meie kiriku vaimulike ja lauljatega olid liitunud preestrid Justinus Kiviloo ja isa Aabraham ning õigeusu kiriku muusikud. Jutluses rõhutas piiskop Einar Soone, et «meid ühendab üks usk, üks ristimine ja üks Jumal», ning märkis, et tänapäevalgi on Peetreid ja Pauluseid, vaimseid eeskujusid, kelle järgi oma elu seada.
Seda ühtsuse väge, Kristuse tee, tõe ja elu tunnetust, mis avab ukse taevariiki, sai tunda kõigil kolmel päeval, kus jagati koos jumalasõna ja lauldi ühiselt. See aeg, kus ühe laua taga armulauda jagatakse, ei ole siiski veel saabunud.
Tutvust vennastekoguduse lauludega pakkus Kadrina koor ja õigeusu viisidega lauljad Tallinna püha Siimeoni ja naisprohvet Hanna kirikust. Kuulajate tänu kuulub kõigile 25 esinenud kollektiivile ja nende dirigentidele, solistidele Siret ja Joel Reinarule.
Väsimatult jõudis igale poole kohalik dirigent ja organist Kristiina Harjak, kes juhatas ühendkoori ja oli päevaseks jumalateenistuseks koos kooriga õppinud missamuusikat neljahäälselt laulma. Pärast teenistust õhtuhämaras kodu poole asutades rõõmustas ta, et kirikus oli palju rahvast ja et teenistus oli sedavõrd kosutav, et väsimuski läks mööda.

Idas ja läänes
Ja põhjas ja lõunas ehk Pühalepas ja Ristnas, Tahkunas ja Emmastes, aga ka Kärdlas, Reigis, Tärkmas, Käinas, Kassaris kuulutasid nädala jooksul Nelja Tuule ristirännaku raames rõõmusõnumit misjonikeskuse läkitajad.
Seltskonnaga reedel liitunud Maarja ja Merike olid ristirännakul esmakordselt ja kinnitasid, et «hästi äge on». Maarja oli mais käinud Ridalas kirikuseiklust õppimas ja sai nüüd õpitut rakendada.
«Seekord pani Jumal südamesse soovi osaleda, nägime kuulutust ja otsustasime tulla,» olid tüdrukud ühel meelel, nagu ka selles, et muusikakoolis toimunud noorteõhtu oli hullult äge. Esmakordse kogemuse said nad vennastekoguduse palvekoosolekult.
Misjonikeskuse koolitaja, pikaaegse misjonärikogemusega Anu Väliaho kinnitas kirikulehele, et ristirännak läks hästi korda. «See on õnnistuseks neile, kes tulla saavad ja kellega me kohtume. Oleme olnud iga kiriku juures, osalenud kirikuseiklusel. Iga kogudus on meile lõunat pakkunud, oleme teinud tööd nende inimeste heaks, jaganud Eesti Kirikut, misjonikeskuse Jaanifaile ja muud vaimulikku kirjandust,» ütles ta.
Läkitatud mitte ainult ei kuulutanud sõna, vaid tegid igas koguduses midagi kasulikku. Näiteks niideti muru, koristati Käina kiriku varemete juures prahti, pesti Tohvri hooldekodus aknaid, soomlased Tapio ja Marja-Sisko Virokannas pakkusid lõkkekohvi.
Rännakule oli kutsutud ka sugulasrahvaid Venemaalt, kus Anu koos abikaasa Juhaga aastaid töötas. Andrei Šilov Udmurtiast ütles, et on sellisel üritusel esmakordselt ja kuigi ta keelest aru ei saa, meeldib talle siin väga.
Kolm päeva möödusid Hiiumaal lennates, pagasisse kogunes kokku neli jumalateenistust, konverents, rõõmusõnumiõhtu ja hulganisti rõõmsaid kohtumisi.
Ajapuudusel jäi külastamata ikoonimaalimise õpituba, aga ju see nii pidi minema. Rahvast võinuks rohkem olla, aga küllap tõmbas inimesi rohkem samal ajal Hellamaal peetud Hiiumaa laulupäev.
Rita Puidet  

KOMMENTAAR
Leevi Reinaru, misjonikeskuse juhataja: Ristirännakul osalejad on teinud suure töö, jagades kirjandust ja kutsudes inimesi Jumala juurde. Kõik kaasas olnud kirikulehed leidsid soovija. Mina sain olla ühe päeva Emmastes ja käia vanadekodus. Kirikupäevadel osalesid sõbrad Venemaalt ja Soomest, eriliselt abis olid nad ristirännakul; noorteõhtul oli huvitav bänd, keda ma polnud varem kuulnud. Konverents oli vaatamata oma lühidusele sisukas ja oli hea, et sellest sai osa võtta pärast tööd.

Pildigalerii:

Me ei heida oma anumisi Su palge ette mitte oma õiguse pärast, vaid Sinu suure halastuse pärast! (Tn 9:18)