Esileht » Uudis » Esileht »

Helde taevas on avatud

25.05.2016 | | Rubriik: Esileht

Koduteele asuvad pärast mitmetunnist koosolekut (vasakult) praost Üllar Salumets Urvastest, Tuuli Võsa Pindist, misjonikeskuse peasekretär Kristiina Seppel, Ave Kägo Põlvast, õpetaja Urmas Nagel Räpinast, misjonikeskuse juhataja Leevi Reinaru ja Soome misjonär Kirsi Vimpari Tartust. Oma toimetuste juurde oli jõudnud juba asuda Kanepi õpetaja Margit Lail.Rita Puidet

Läinud teisipäeval sai Kanepis kokku toimkond, kes korraldab augustis Võru praostkonnas toimuvaid EELK misjonipäevi motoga «Kae’ üles».

Juba sügisel alanud arutelu on jõudnud faasi, kus lihvitakse detaile ja püütakse leida võimalikke komistuskive, et 14. augustil algavad ja nädala jagu kestvad misjonipäevad võiksid sujuda tõrgeteta ning pakkuda vaimulikku kosutust ja Jumala puudutust.
Misjonikeskuse juhataja Leevi Reinaru tõdeb, et taganeda enam ei saa ja anda tuleb endast parim. Misjonär Kirsi Vimpari, kes sel aastal vastutab Nelja Tuule ristirännaku eest, rõõmustab, et kohalikud kogudused on hingega asja juures ja valmis vabatahtlikena kaasa aitama.
Ühele suurele praostkonnale tundubki pigem keeruline olevat otsustada, mida tegemata jätta. Ideid jagub ja kogu nädal on tihedalt sisustatud nii paikade kui ka tegevuste poolest. Loomulikult toimuvad praostkonna kirikutes jumalateenistused, aga jumalasõna kuulutatakse ka kalmistutel, hooldekodudes ja külakeskustes.
Aga mis on misjonipäevad? «Oleme harjunud mõtlema misjonile kui meist kaugetele paganrahvastele mõeldud kuulutustööle. Paarkümmend aastat tagasi arutleti, kas EELK on rahvakirik või misjonikirik. Kirikus on mõlemat midagi meie rahvale omast, kuid alati ka tunnistavat ja kuulutavat kirikut. Mulle tundub, et asjad, mis meie elus on nii enesestmõistetavad ja kättesaadavad, nagu selleks on kirikud ja kogudused, vajavad nüüd suuremat tähelepanu. Misjonipäevade eesmärk Võru praostkonnas peaks olema selle töö esiletoomine, mida kogudustes tehakse, sellest kõnelemine ja selle tutvustamine kogukonnas,» ütleb Võru praost Üllar Salumets.
Misjonipäevade raamesse mahub mitu üritust, nagu Nelja Tuule ristirännak, noor­tele mõeldud Life’i laager, praostkonna laulupäev ja misjonikonverents. Lisaks toimub Võrus 19. augustil linna oikumeeniline päev.
Toimkonnal tuleb lahendada hulgaliselt korralduslikke küsimusi: millal on teelistele avatud kirikute uksed; kuhu majutatakse vabatahtlikud; kus ja kunas saavad lauljad süüa või kes toitlustusega tegelevad. Ave Kägo Põlvast aga käis välja mõtte, et lastele võiks esinema tulla nukuteater Talleke. Mõte oli teretulnud, aga koha ja aja leidmine enam nii lihtsalt ei läinud.
Nii mahuka ettevõtmise korralduslik pool on paras pusle ja paljude inimeste vastutus suur. Kuudepikkusel ettevalmistusel on veel üks oluline detail, võib-olla suisa peamine – nähtavaks saamine. Et inimesed teadvustaks endale: augusti kolmandal nädalal tuleb võtta aega, et olla Jumala nimel koos ja kuulutada oma maailmavaadet, enda elu kristlasena.
Rita Puidet

Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. (Jh 1:17)