Esileht » Elu ja Inimesed » Persoon kaasajast »

Heade algatuste alustaja, toetaja ja aitaja Aivar Berzin

29.05.2019 | | Rubriik: Persoon kaasajast

Aivar Berzin Kapernauma sünagoogi seina ääres pärast palvust palverännaku rajal.Erakogu

Seda, et Aivar Berzin alles nüüd 50 saab, on mul raske uskuda. See noor mees on jõudnud juba väga palju teha.

Aeg-ajalt, kui kohtume või loen tema kirju, tundub, et ta on juba nautimas pensionipõlve. Tavaline aktiivne ärimees ei võta ju aega selleks, et minna pikale palverännakule, lugeda pakse filosoofilisi raamatuid, kasvatada sadu lambaid või hakata VHKs matemaatikaõpetajaks.
Kui aeg-ajalt arglikult küsin, kas sa tööd ka teed, tuleb tagasihoidlik jaatus. Paistab, et palverännakud ja head raamatud on teda õpetanud ennast tööga mitte ära katkestama. Igal eluperioodil ei ole vaja teha ennast ja teisi unustavalt tööd. Küllap on Aivari elus olnud ka selliseid aegu, kus töö täitis suurema osa ööpäevast.

Alguste juures
Kohtusime Aivariga väga palju aastaid tagasi, kui ta üliaktiivse Viljandi ärimehena oli armunud, ning et tema tulevane abikaasa soovis laulatust, jõudis ka Aivar Viljandi Jaani koguduse leerikooli. Üsna pea kutsusin ta kandideerima ja temast sai selle koguduse nõukogu ja ka juhatuse liige. Saime sõpradeks. Ta oli niivõrd teistsugune kui enamik inimesi minu tutvusringkonnas. Ülimalt energiline, pea paksult ideid täis. Suur igatsus vaimselt areneda, uut katsetada, vigu parandada, head teha, õigeid asju aidata.
Ühel hetkel, kui minust sai EELK majandusassessor, kutsusin selle nõukogusse ka Aivari. Tema initsiatiivil ja Tarmo Looduse juhtimisel, EELK majandusnõukogu ja konsistooriumi abil tegime EELK SWOT-analüüsi.
Sellest sündis järgmine idee – luua kiriku juurde fond, mis aitaks kirikut ja kogudusi saada majanduslikult toimetulevamaks. Aivar oli nõus sellesse päris palju oma raha sisse panema ja nõukogu juhtima. Leidsime nõukogusse huvitavad ja tegusad inimesed. Aivar tegi mulle ettepaneku hakata seda fondi juhatama. Ma ei suutnud ära öelda mehele, kes tahtis kirikut aidata ning panustas sellesse aitamisse oma väärtuslikku aega ja raha.

Aasta tegijate toetuseks
Toetusfondi põhikiri ütles, et sihtasutus asutati selleks, et edendada EELK (ja tema koguduste) majandustegevust ehk jätkusuutlikkust. Toetusfondi idee ja regulaarse toega pandi käima EELK juhatuseesimeeste konverentsid. Aidati luua Kiriku Varahaldus.
Viie aasta jooksul andis fond kaheksale vaimulikule esmase kohalemineku toetused. Kolmel aastal jagasime EELK koguduste kaudu 750 piiblit laulatatutele. Fond toetas paljude koguduste projekte ligi 300 000 krooniga ja andis kaheksale koguduse ja Kiriku Varahalduse projektile soodsat laenu. Fond võimaldas 22-l aasta vaimulikuks ja 12-l aasta juhatuseesimeheks valitul teha palverännak Iis­raeli või mujale.
Aivari asutatud toetusfond lõpetas mõni aasta tagasi tegevuse, kuid asutaja lubas, et toetab veel vähemalt viis aastat poole vajamineva summaga aasta isikuteks valitute palverännakuid.

Aitaja Aivar
EELK kantsler Andrus Mõttus, kes on kord töötanud Aivari alluvuses, kutsus Aivari taas majandusnõukogusse. Muide, kui Andrus Mõttus Aivari firmast lahkus, kinkis firma talle võimaluse minna pikale palverännakule. Küllap oli see palverännak üks nendest põhjustest, mis on toonud selle tubli mehe EELKsse vaimulikuks ja juhtima kiriku majanduselu.
Aivar Berzini elus on olnud mitmeid perioode. Arvo Pärt on öelnud, et maailma muutmise püüe on agressioon ja tema ei taha muuta maailma. Ta tahab muuta iseennast. Aivar on hea näide sellest, kuidas inimene on muutumisvõimeline. Usun, et kirikusse jõudmine, läbi elatatud rängad katsumused, paljud head raamatud ja head sõbrad on teda palju muutnud. Aivar on mitmete heade algatuste alustaja, paljude vajalike asjade toetaja, hoolija, julge katsetaja. 2007. aastal on Aivar Berzinile antud EELK III järgu Teeneterist.
Aivar, palju õnne Sulle juubeli puhul ja tänu kõige hea eest, mida oled teinud!
Jaan Tammsalu

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. (Lk 19:10)