Esileht » Elu ja Inimesed » Persoon kaasajast »

Hea sõnum levib inimeste kaudu

12.10.2010 | | Rubriik: Persoon kaasajast

 Et prohvet pole kuulus omal maal, on reegel, millel on ka meeldivaid erandeid. Toimetusse kirjutas proua Liidia Pettai Valgamaalt, kes kirjeldas Riina Pilli  (fotol) toredaid ja toetavaid tegemisi.
Kord kuus tuleb väike hulk huvilisi kokku Keeni raamatukokku, kus peetakse kristlikku vestlusringi. Ühiselt võetakse ette mõni kirjakoht Piiblist, arutletakse selle üle, kuidas loetu kedagi kõnetab. Ollakse ühises osaduses ja lauldakse ning palvetatakse. Proua Liidia sõnutsi annab taoline arutelu võimaluse oma usulisi kogemusi jagada ning otsida koos teistega küsimustele vastuseid.
«Oluline on, et saame tuua oma palved Jumala ette,» kirjutas ta. Liidia Pettai ise on avaldanud hulga kristlikku luulet ning jagab ka oma elu seda osa kokkutulijatega.
Sangaste koguduses diakooniatööd tegev Riina Pill ütles, et mõte taoliste kokkusaamiste korraldamiseks tekkis juba üle kümne aasta tagasi.
«Mõtlesin,» lisas tööd koordineeriv Pill, «et kirik peab ise minema külasse inimeste juurde ja Piiblit selgitama, nii saab usk lähedasemaks. Kuna tekkis väike vestlusring, on see usaldust tekitanud ja inimesed julgevad isiklikke asju rääkida. Põhilised on peremured ja haigustega seotud probleemid.»
Kohtumistel loetakse algus- ja lõpupalve, päevasõna, ja seletus ning vahetatakse mõtted, kus igaüks võib jagada oma kogemust. Sellele järgneb eluolu ring – mida erilist keegi oma elust rääkida tahab. Kirjakohal ja palvetel on oma osa.
Lisaks Keenile tulevad inimesed kokku ka Laatres. «Sangaste vallas kasutan Keeni raamatukogu ruume, Tõlliste vallas Laatre vabaajakeskuse ruume, kus ise töötan,» räägib Riina Pill.
Liidia Pettai lisab, et vaatamata kiirele elule tuleb võtta aega ja kuulata, mida Jumal tahab öelda, selle järgi tegutseda ning vaimulikult kasvada.
«Oleme aru saanud, et Jumal juhib meid oma sõna ja käsuõpetuse kaudu, paneb meid olukordadesse, millest väljatulekuks vajame Tema abi, jagab meile oma Püha Vaimu ning annab visiooni tulevikuks,» lisas rühmatöös osaleja.
Mari Paenurm

Teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis juba olemas – see on Jeesus Kristus! (1Kr 3:11)