Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Hea karjane

06.04.2016 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Iga inimene vajab elus hoolitsust ja kasvatust. Kui laps sünnib siia maailma, siis on tema vanemad need, kes tema eluteele palju kaasa annavad. Esimesed sõnad, esimene õpetus, kaitse kõigi hädaohtude eest … Kui vanemad armastavad last ja hoolivad temast, siis on suur tõenäosus, et lapse elu on tulevikuski turvaline ja õnnelik.
Hiljem kasvatavad last ja hoolivad temast vanemate kõrval kool ja lasteaed. Haridusasutustes toimuvast sõltub samuti palju lapse eluteel. Täiskasvanud inimesel on pere ja lähedased need, kes teda eluteel toetavad. Inimeseks olemise juurde kuulub see, et vajame enda kõrvale neid, kes on meile abiks ja kes meie eest hoolt kannavad.
Just sellest mõtles Jeesus, kui ta kõneles heast karjasest. Inimeste tugi on hea, kuid mitte sugugi alati ei piisa sellest, et meie kõrval on teised inimesed. Elus on nii palju olukordi, kus meie küsimustele ei oska teine inimene vastata, kus meie probleemide lahendamisel jääb ka kõige paremate inimeste jõust väheks.
Nendes olukordades on hea teada, et Jumal aitab. Hea karjane hoolib meist, ta armastab meid, ta annab meile pühakirjas juhiseid õnnelikuks eluks. Ta hoolib meist nii palju, et loobub oma elust meie päästmiseks. Võime end kõiges tema hoolde usaldada ja minna eluteel temale toetudes edasi.
Kaido Soom

Valmistage Issanda teed; vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt! (Js 40:3a,10a)