Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Hea karjane

15.04.2015 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Tänapäeva inimesele meeldib ise oma elu üle otsustada ja igaüks tahab kõike kontrollida. Kuid elus on päris palju selliseid hetki, mil tunneme, et ei saa selle kõigega hästi hakkama. Siis on hea, kui on keegi tugevam, kellele võib loota, kes juhatab ja annab nõu.
Jumal on läbi aastasadade andnud inimestele tuge ja juhatust. Nii kõnelebki Piibel heast karjasest, kes juhib inimesi läbi elu.
Karjase teeb heaks see, et ta mõistab karjatatavaid, saab aru nende nõrkustest ja puudustest. Selleks, et olla hea karjane, saatis Jumal siia maailma oma Poja, kes sai inimeseks ning inimesena koges kõike seda, mida meiegi kogeme.
Jeesus ei andnud järele selle maailma kiusatustele, vaid võitis need. Jumal saab meid meie rasketel hetkedel aidata, sest ta hoolib meist ning saab aru meie probleemidest. Meil on vaja vaid tema abi vastu võtta.
Kristlase õnn on selles, kui ta mitte ainult rasketel hetkedel ei pöördu Jumala poole, vaid käib päevast päeva oma Jumala juhtimisel. See püsiv osadus annab elus turvatunde ja sihi.
Kui käime oma eluteel Issandaga, siis oleme meiegi igaüks omal viisil karjased. Meie ülesanne on olla teejuhatajaks neile kaasinimestele, kes ei tea teed. Nii saame meie väikeste karjastena neid juhtida hea karjase juurde.
Kaido Soom

Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! (Lk 9:62)