Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Hea karjane

03.05.2019 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Nii nagu lambad liiguvad karjasele järgnedes paigast paika, nõnda kulgeb ka inimese tee läbi maailma. See maailm on täis kõikvõimalikke hääli, mis püüavad meid kuhugi juhtida – ja tõsi on, et inimene paratamatult järgneb kellelegi või millelegi.
Jeesuse sõnadest selgub, et viimselt on ainult kaks teed, millel kulgeme: lai hukatuse tee ja ahtake elutee (Mt 7:13,14).
Jeesus ütleb: „Mina olen hea karjane. Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle ning ma annan neile igavese elu ja nad ei hukku iialgi ning keegi ei kisu neid minu käest.“ (Jh 10:11a,27–28) See tähendab, et ahtal eluteel ootab meid Jeesus. Enamgi veel: tema ise on tee, tõde ja elu. Temas ja temaga jõuame taevase Isa juurde, Eluallikale.
Lambad järgnevad karjasele, keda nad tunnevad ja usaldavad. Mis muudab Jee­suse minu jaoks usaldusväärseks teejuhiks, heaks karjaseks? Ta ütleb: „Hea karjane annab oma elu lammaste eest“ (Jh 10:11b). Elu saab teise päästmiseks loovutada vaid see, kes armastab. Nii muutubki seni tundmatu Kristus korraga usaldusväärseks ja lähedaseks. Tema peale võib loota.
Õnnistatud on need, kes tunnevad ära Jeesuse kui hea karjase hääle ja järgnevad sellele. Andes end tema hoolde oleme kaitstud ka siis, kui kõik näib varisevat. Sest keegi ei kisu lammast tema karjase käest!
Marek Roots

Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet ega ole mult ära võtnud oma heldust! (Ps 66:20)