Esileht » Elu ja Inimesed » Kultuurielu »

Hea juhis aitab omandada tarkust

20.08.2014 | | Rubriik: Kultuurielu

mäejutlusJeesus annab Matteuse evangeeliumist tuntud mäejutluses oma järelkäijatele eluks üldiseid põhimõtteid.

Iidset teksti aitab paremini selgitada kunagise Tallinna Kalju baptistikoguduse pastori Robert Võsu raamat «Mäejutlus».
Piibli üheks olulisemaks tekstiks on Matteuse evangeeliumis esitatud mäejutlus, mille Jeesus pidas Galilea järve läänekaldal paikneva Kapernauma linna lähedal mäel oma jüngritele ja teda kuulama tulnud rahvahulgale. Jutlusest leiame palju õpetuslikku, kuid selle sisu annab Robert Võsu sõnul edasi ennekõike vaimulik meelsus. «Seda ei saa tabada analüüsiva teaduslikkusega, läheneda tuleb nagu kunstiteosele. Ainult õige usuline tunnetus suudab seda haarata,» ütleb ta. Mäejutlusest leiame ka palve, kuidas oma taevast isa paluda.
Mõneleheküljelise kirjakoha on pastor avanud niisuguse põhjalikkusega, et lugeja saab hea ülevaate Jeesuse-aegsest elust ja tõekspidamistest, muidugi ka sellest, missugune on Jumalale meelepärane elu.
1957. aastal ilmunud raamatu on Robert Võsu (17.2.1914–20.3.1994) pärijate vahendusel 2014. aastal välja andnud Allika kirjastus ja sellega tähistatakse Paluperast pärit isa jälgedes käinud pastori 100. sünni- ja 20. surma-aastapäeva.
Rita Puidet

Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. (Jh 1:17)