Esileht » Arvamused » Arvamus »

Harimatus ajab lausa karjuma

05.03.2014 | | Rubriik: Arvamus, Lugejate kirjad

Meil on nii suur harimatus religiooni suhtes, et lausa karjuma ajab. Kui näiteks loeme repliike Toomas Pauli artiklite kohta lehtedes, siis tuleb küll hirm naha vahele – kuidas saab nii harimatu olla! Ja eks ole ikkagi selles süü, et meil puudub koolis usuõpetus.
Eesti vabariigi esimese iseseisvuse ajal andis Tennmann välja lastele kooliõpikutena väikesi raamatukesi usuõpetuseks.
Praegu meil puuduvad spetsiaalsed kooli jaoks kirjutatud raamatud. Olgu tegu luteri või muu usuga. On väga tähtis, et oleksid olemas meie autorite kirjutatud, usuõpetuseks sobilikud raamatud. Ja kirjutajaid meil leiduks.
Nüüd, kus õigeusu õppetool luuakse Tallinnas UIs, oleks õige ka valgustada õpilasi muude konfessioonide kohta.
Oleks ju tore, kui õigeusklikud kirjutaksid oma usu kohta, luterlased oma ja katoliiklased oma usust. Ja neid kõiki ühendab müstitsism. Jah, müstika usundites ühendab erinevaid uskusid, kuigi sõnavara on erinev.
Oleks tore, kui keegi vaatleks erinevaid uskusid müstika seisukohalt. Kindlasti ärgitaks see noort inimest iseseisvalt edasi uurima ja siis oleks ka lootust, et ta ükskord ärkaks teadvale usule, nagu ütles Tennmann, kellel on ju ka raamat «Ekstaas ja müstika».
Statistika näitab, et inimesed tunnevad huvi kõrgemate jõudude vastu, me peame valgustama noori koolides, et religioonid on läbi imbunud kõrgemast jõust ning Teist Maailma on võimalik taibata, kui avame oma meele.
Valgustatud õpetajad on need, kes võivad äratada noore inimese usule.
On tähtis, et me avaksime uksed erinevate uskude juurde, et noor saaks valida. Kuigi kõige tähtsam on kutse, kutse kõrgemalt poolt, ülalt, nagu ütles Jeesus.
Aga nii kehtib see ka teiste suurte religioonide puhul, olgu tegemist budismi või taoismiga. Me ei tohi põlata ega hüljata teiste suurte religioonide tarkust, peame ikka leidma neist olulise.
Siis näeme ka oma usku laiemalt ja avaramalt, meie usk kasvab ning me elame tähendusega, ülesandega ja eesmärgiga. Ning see elu on täiuslik nagu meie isal taevas, nii õpetas Jeesus.
Jaan Tooming,
näitleja ja lavastaja

Toimetuse kirjakast:
Aadress: Ülikooli 1, III k, 51003 Tartu
E-post: ek@eelk.ee

Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. (Jh 1:17)