“Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, neid ristides Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja neid õpetades pidama kõike, mida mina teid olen käskinud,” kirjutas apostel Matteus (Mt 28:18). “Kes usub ja on ristitud, see päästetakse,” lisas apostel Markus (Mk 16:16). Neist kirjakohtadest lähtuvalt on kristlikud kogudused Eestis ja mujal aastasadu inimesi ristinud.

Kui suur on Eesti kirikutes ristimise teemaline ühisosa, kui palju on erimeelsusi – see analüüs oli Eesti Kirikute Nõukogus 2008.aastal moodustatud teoloogiakomisjoni üks esimesi suuremaid tööülesandeid. Komisjon hekseldas erinevate kirikute praktikad läbi ja tõdes, et mingist ühisest mõtteviisist ei maksa unistada. Sest arusaamad on üsna erinevad. Samuti rituaalid: ühed kastavad vee alla, teised valavad vett peale

Edasi loe Eesti Päevalehest.