Esileht » Uudis » Esilehe pealugu pildiga »

Haapsalus tunnustatakse oma tublisid

11.01.2019 | | Rubriik: Esilehe pealugu pildiga

Koguduse õpetaja piiskop Tiit Salumäe, kaelas Buxhoevedeni rist, koos rühma Haapsalu koguduse teenetemärgi saanutega. Paremalt Lia Salumäe, Anneli Ammas, Ülo Niin, Sirje Kaasik, Veli-Matti Hynninen, piiskop Tiit Salumäe, Arvo Tarmula.
Liina Raudvassar

Haapsalu linna 740. sünnipäeva juubeliaasta avati johannesepäeval, 27. detsembril Haapsalu toomkirikus toimunud kontsertaktusel. Samas anti koguduse teenetemärk üle toomkoori dirigendile Sirje Kaasikule.

Aastatega traditsiooniks kujunenud kombel tähistati apostel ja evangelist Johannesele, Haapsalu linna ja kogu Läänemaa kaitsepühakule pühendatud päeva tänavugi Haapsalus kogudust kogukonnaga ühendava koosviibimisega.

Et read ei tühjeneks
Toomkirikusse kontsertaktusele tulijate seas hakkasid silma kauni kujundusega teenetemärgi kandjad. 15 aastaga on neid kogudusele osutatud teenete eest antud 16 inimesele, tänavu lisandus nimekirja 17. nimi.
Puna-valge lindiga kaela või rinda kinnitatud kotkakujutis, kel pühaduse märgiks nimbus ümber pea, on valitud Jeesuse noorima jüngri tuntuma atribuudi järgi. Julge ja väärika linnuna sobib kotkas hästi sümboolselt väljendama ka seda tunnustust, mida kogudusetöösse panustajatele selle märgiga väljendada soovitakse.
Eesti Kirikule antud intervjuus toonitas piiskop Tiit Salumäe, et inimeste tänamine ja seeläbi nende tunnustamine tehtu eest kuulub kristlase olemuse juurde. „Kui me inimesi ei suuda tänada ja seeläbi innustada, siis meil jäävad read tühjaks,“ jagas piiskop oma mõtet.
Tema kinnitusel on neid inimesi palju, keda Haapsalu kogudus soovib tänada. Seega pole raske leida kandidaate, pigem on keeruline otsustada, keda teenetemärgiga austada. Otsustajate abistamiseks on kriteeriumid selgelt paigas, näiteks on saanud kombeks, et ühel aastal antakse teenetemärk oma koguduse liikmele, kuna järgneval aastal läheb see kogudusest väljapoole. Teenetemärke on pälvinud inimesed ka väljaspool Eestit.
Piiskop Salumäe meelest võiks rohkemad EELK kogudused leida viisi ja luua traditsiooni, kuidas oma tublisid eriliselt meeles pidada. Teenetemärk on üks võimalus.

Kogudus keset linna
„Kirik on Haapsalus kesksel kohal. Linn ja kogudus teevad tihedat koostööd. Suuresti seetõttu, et meie piiskop on hästi koostööaldis ja heades suhetes linnajuhtidega,“ kinnitab kirikulehele Haapsalu abilinnapea Liina Põld, kes esines kirikus ka tervituskõnega.
Headest suhetest vaimu ja võimu vahel kõneleb seegi, et möödunud aastal peeti koguduse teenetemärgi vääriliseks linnapead Urmas Suklest.
Kirikuliste seas olnud Lääne praostkonna praost Leevi Reinaru väljendas head meelt, et nii Haapsalus kui mujalgi Läänemaal paistab kogudus kogukonnas heaga silma ning nii mõndagi kiriku juures tegevat on ka tänavu pärjatud ühiskondliku tunnustusega.
„Palju on tuua näiteid, kuidas kirik on jõudunud pildile. Need näited tekitavad inimestes usaldust ja turvatunnet ning toovad kirikusse. Esimesest korrast võib tekkida harjumus ja sellest on ainult hea meel,“ ütles eeloleval kevadel neli aastat praostina ametis olnud Reinaru.

Muusika tõi kirikusse
Piiskop Salumäelt Haapsalu koguduse teenetemärki vastu võtma tulnud Sirje Kaasik tänas kogudust osutatud au eest. Ta rääkis oma tänukõnes 28 aasta tagusest kirikusse jõudmisest ja sellest, miks otsustas ta ennast järgnevatel aastatel nõnda tihedalt kirikliku tegevusega siduda.
„Minu tee kiriku juurde toimus läbi muusika. Siis, kui Lia Salumäe kutsus mind juhatama lastekoori. See oli aeg, kus kiriku uksed avanesid ja rahvas voolas kirikusse. Inimesi oli palju, aga töötajaid vähe,“ kõneles Sirje Kaasik. Ta meenutas, kuidas algusaastatel, mil kooris oli 30 last, istuti Jaani kirikus toimunud proovidel tihedalt üksteise kõrval.
Nüüd juhatab Sirje koos Lia Salumäega vanamuusikaprojektidest välja kasvanud toomkoori, kelle jaoks ta on kirjutanud mitu laia kõlapinda leidnud suurvormi, näiteks „Missa brevis“ ja „Laulud Loojale“.
Sirje Kaasik on muusikapedagoog, koorijuht ja helilooja, kelle laulud on pälvinud auhinnalisi kohti üleriigilistel konkurssidel ja tema loomingut on esitatud nii Eestis kui välismaal.
Johannesepäeva õhtut Haapsalu toomis rikastasid laulude ja hea luulega Inga ja Toomas Lunge. Annetused paluti jätta varalahkunud koguduseliikme Andres Ammase mälestuseks loodud fondi, mille tema sõbrad on asutanud, et toetada sellest haridust ja kultuuri.
Liina Raudvassar

Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. (Jh 1:17)