Haapsalus lõigati vastse noortekodu avalinti

19.03.2008 | | Rubriik: Määratlemata

Erivajadustega noortele valmis Haapsalus uue maja näol ka uus tulevikuperspektiiv.
Tulevase kodu elanikud lauluhoos. Paremal seisab Eve Kabin.  Foto: Arvo Tarmula
Täisealiseks saanud erivajadustega lastekodunoortele on suureks probleemiks see, kuhu edasi elama minna.
Kuni nad õpivad, saab lastekodus olemise aega pikendada, ja ikkagi on raske edasist korraldada, sest puudega inimesele on töökohtade valik piiratud ning päris ilma kõrvalise abita ei tule nad toime ka väga heades tingimustes elades.
Puuetega imikud ja väikelapsed satuvad lastekodutöötajate hoole alla siis, kui vanematel pole võimalik oma elu laste erivajadustega kohandada. Sageli on vanemad ise sotsiaalselt ebaküpsed, ei tule oma eluga toime, niisiis ei saa nad hädasolevaid lapsi aidata, eriti kui laps on erivajadustega, ta tervis pole väga hea.
Liikumispuudega inimene vajab talle kohandatud voodit, tualetti, vastu tulevaid ja mugavalt avanevaid kappe, üles-alla liikuvat pliiti.
Noortekodu pidulikul avamisel esitasid tulevased elanikud eeskava ning Lääne maavalitsus avaldas abistajaile tänu aukirjade ja lilledega. Külalisi oli ootamatult palju – nende jaoks varutud 100 sinist kilesussi läksid kõik käiku ja tuli puudugi.
Uue hoone sinine lint lõigati läbi 7. märtsil, seda tegid sotsiaalminister Maret Maripuu, Neeme Suur, rahastaja Saksamaalt Grit-Jordani Heategevusühingust Thomas Dieter Heck ja maja tulevane elanik Vello Lind.
Thomas Dieter Heck, Saksamaal tuntud tele- ja raadiotäht, korraldas Haapsalu noortekodu ehituseks suure korjanduse ning toetas ehitust 3,7 miljoni Eesti krooniga. Eesti riigilt tuli 6,7 miljonit. Nurgakivi pandi möödunud suvel ja ehitus valmis kiiresti. Majja kolitakse sisse märtsi lõpul. Praeguse 47-liikmelise lastepere jaoks on see suur ja rõõmus sündmus – suuremad neist saavad nüüd asuda omaette elama ning eksistentsiaalne mure tuleviku ees taandub küllalt suures osas.
Haapsalu väikelastekodu juhataja Eve Kabin: «Mul on väga suur rõõm, et meie uues majas on nüüd 10 tuba 14 noore jaoks, nad elavad ühe- või kahekaupa toas, jaotudes neljaks pereks.» Eve Kabin rõõmustab, et peaaegu kõik vajalik on vastvalminud hoones olemas. Isegi igas toas televiisor. «Hea on rääkida headest asjadest, valminud majast ja 2010 eeldatavasti valmivast viiest peremajast.»
Eesmärk on erivajadustega noori nii kasvatada, et nad võimalikult vähe kõrvalist abi tarvitaksid, perede kaupa väikestes korterites elamine on tulevikusuund.
Hommikul saadab abikasvataja noored kooli, aitab süüa teha. Õhtupoolel on neid abistamas kasvataja, nädalavahetusel aga tegevusjuhendaja.
Juune Holvandus

Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. (Gl 6:1)