Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Gustav-Adolf-Werk on meile toeks ja eeskujuks

03.12.2014 | | Rubriik: Kirikuelu

2009. aastal Eestit külastanud grupp GAWi vabatahtlikke Tartus Gustav II Adolfi mälestussamba juures.
Koduleht

Üheks oluliseks EELK toetajaks on olnud Saksamaal tegutsev protestantlikke vähemuskirikuid toetav Gustav-Adolf-Werk.

Kui paljude koguduste majanduslik olukord pole kuigi hea, on hindamatut abi igapäevaseks tegevuseks hädavajalike kulutuste tegemiseks õnneks saadud ka välismaalt.

Abiks usuvendadele
Meie tunneme Rootsi kuningat Gustav II Adolfit eelkõige tänu sellele, et ta asutas Tartu ülikooli. Saksamaal on aga tänuga meenutatud tema appitõttamist usuvendadest protestantlikele vürstidele, keda Kolmekümneaastases sõjas ründasid katoliiklaste väed.
Et tähistada 200 aasta möödumist kuninga langemisest Lützeni lahingus, asutatigi 1832. aastal Gustav-Adolf-Werk (GAW) – organisatsioon, mille eesmärgiks on igakülgselt abistada protestante riikides, kus nad moodustavad rahvastikust vähemuse. GAWi töös lõid kaasa nii luterlased, kalvinistid kui ühendatud evangeelse kiriku liikmed. Alates 1948. aastast, kui loodi neid konfessioone ühendav Saksamaa Evangeelne Kirik (Evangelische Kirche in Deutschland), tegutseb GAW selle egiidi all.
Tänapäeval toetatakse rohkem kui 40 partnerkirikut Euroopas, Ladina-Ameerikas ja Kesk-Aasias. Näiteks 2012. aastal eraldas GAW neile kokku 2,2 miljonit eurot pühakodade ja muude hoonete ehitamiseks ning remondiks, diakoonia- ja misjonitöö edendamiseks, töötegijate väljaõppeks jne. Raha saadakse põhiliselt annetustest ning suure osa korralduslikust tööst teevad ära vabatahtlikud, kelle tegevust koordineerivad üle kogu Saksamaa paiknevad GAWi allorganisatsioonid.
Ühtlasi vahendab GAW nii oma ajakirja kui veebilehe (http://www.gustav-adolf-werk.de) vahendusel sõnumeid ja kirjeldusi partnerkirikute elust. Muuhulgas said sakslased tänu GAWi kodulehele operatiivselt teada ka Urmas Viilma valimisest EELK peapiiskopiks.
GAWi pressiesindaja Maa­ja Pauska on muide eestlanna, kes omal ajal seoses abiellumisega Saksamaale siirdus. «Eestis elades palvetasin vahel, et tahaks kiriku heaks töötada. Oli see siis nüüd juhus või mitte, et paar aastat pärast Saksamaale kolimist lehest Gustav-Adolf-Werki töökuulutuse leidsin ning neile ka tõepoolest sobisin? Nüüd teen seda tööd juba 20 aastat hea meelega,» kinnitab ta. Ehkki Saksamaa on Pauskale uueks kodumaaks saanud, on tal hea meel, et saab oma töö kaudu ka kunagist kodukirikut aidata.

Hea koostöö EELKga
GAWi kodulehelt selgub, et näiteks 2012. aastal said EELK kogudused rahalist abi 34 222 euro väärtuses. Hiljuti on abi antud Keila, Anseküla (Salme), Torma, Tartu Ülikooli-Jaani ja Valga kogudusele mitmesuguste ehitus- ja remonditööde tegemiseks. Lõppeval aastal koguti raha, et toetada Tartu Peetri kooli hoone saneerimist ning järgmisel suvel Tartus toimuva kirikupäeva ja vaimuliku laulupeo «Maarjamaa – Isa maa» läbiviimist.
Maaja Pauska sõnul sujub GAWi koostöö EELKga suurepäraselt. «Projektid on hästi ette valmistatud ja aruanded tulevad õigeaegselt. Mu kolleeg, kes projektide töötlemise ja aruandlusega tegeleb, toob tihti EELKd näitena partnerkirikust, kellega koostöö on eeskujulik.»
GAWi motoks on «Niisiis tehkem head kõikidele, eriti aga usukaaslastele!» (Gl 6:10). Kuigi Saksamaa on teadagi Eestist palju jõukam ja Saksamaa Evangeelne Kirik oma 23 miljoni liikmega EELKga võrreldes väga suur organisatsioon, võiks GAWi kaudu tehtav töö meilegi eeskujuks olla.
Ehk suudaksime tagasihoidlikumatest võimalustest hoolimata siiski rohkem toetada välismaal elavaid usukaaslasi ja ka meie endi kiriku vaesemaid kogudusi, kui meil oleks selleks sakslaste kombel piisavalt ohvrimeelsust ja hästi toimiv organisatsioon.
Rain Soosaar

Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. (Rm 5:8)