Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Fookuses ristivanemad

11.10.2017 | | Rubriik: Uudised

Ristivanemate väärtustamise algatusgrupi koosolekust võtsid osa Taivo Niitvägi (vasakult), Ingmar Kurg, Margit Arndt-Kalju, Kätlin Liimets, Leena Tölp, Kadri Keskküla, Riin Pärnamets, Fea Üprus ja Avo Üprus.
Riina Sildvee

26. septembril toimus konsistooriumi nõupidamiste saalis ristivanemate väärtustamise algatusgrupi koosolek. Koosolekul osales ka justiitsminister Urmas Reinsalu.

Ristivanemad kuuluvad kristliku perekonna juurde, on tugiisikud. On ristivanemaid, kes tajuvad ja täidavad oma rolli ristilaste vaimulikus elus, ent ka neid, kes ei tea täpselt, mis on ristivanemaks olemise sisu, aga tahaksid seda teada. Kirikul on võimalus toetada inimeste soovi endale võetud eelisõigust ja kohustust vastutusrikkalt kanda.
Rahvusvaheline Läänemere regiooni Interreg projekti SEMPRE (Social empowerment in rural areas) raames kogunesid ristivanemad ja ristilaste vanemad Eesti kirikutest, et nõu pidada, kuidas ristivanemate institutsiooni kaudu toetada peresid. Ideed tutvustas SEMPRE projektijuht Ingmar Kurg. Algatusgrupi tööleasumist on soovitanud peapiiskop Urmas Viilma.
Arutelu tulemusena leiti, et on vaja korraldada uuring ehk küsida ristivanemate sihtrühmalt, millised on nende vajadused ehk millist sisulist tuge nad kirikult ja kohalikult koguduselt ootavad. Uuringust lähtuvalt on võimalik teha ettepanekud ristivanematele, vaimulikele ja koguduste juhtorganitele sobivate koolitusprogrammide väljatöötamiseks. Pakuti ka välja idee koostada hea ristivanema statuut ja aasta pärast korraldada ristivanemluse teemaline oikumeeniline konverents.
Justiitsminister Urmas Rein­salu ütles, et kui Eesti kirikutel on ühine seisukoht, siis justiitsministeerium on valmis arutama, kas ristilapse vanemate surma korral võiks lapse hooldusõiguse teostamine ristivanema poolt olla seadusega reguleeritud. Siiani pole seda tehtud. Juriidiliselt reguleeritud siduvaid kohustusi pole rakendatud ka teistes Euroopa riikides. Küll on esinenud kohtuvaidlusi, kus lapse hooldusõiguse küsimuses on olnud raske lähtuda lapse huvidest, kui on vastakuti vanavanemad ja ristivanemad.
Kätlin Liimets

Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. (1Pt 5:7)