Esileht » Uudis » Uudised »

Festival rikastas meie kirikumuusikat

19.09.2012 | | Rubriik: Uudised

2007. aastal alguse saanud Maarja-laulude festival pakkus kuulajatele laupäeval koorikonkursi ja pühapäeval uudisloomingu kontserdi.

Narva Aleksandri kirikus toimunud konkursile oli end üles andnud kuus koori, neist pooled koguduse- ja pooled ilmalikud koorid, millest tulenevalt oli festivali korraldava Tuuliki Jürjo sõnul kooride tase väga erinev. Kuigi koguduste koorid olid tehniliselt nõrgemad, oli neil vaimuliku muusika esitamiseks rohkem sisukust ja vaimsust. Ka hindab ta osalenud kooride püüdlikkust.
Žürii eesotsas selle esimehe Ene Üleojaga hindas parimaks Maarja-laulude esitajaks sel aastal Tartu naiskoori Emajõe Laulikud ja otsustas peale esikoha ühtegi auhinda mitte välja anda. Tuuliki Jürjo märgib siiski Peterburi segakoori Kaja südamega läbi tunnetatud esitust ja Kuressaare koguduse segakoori Sauer vokaalselt rasket repertuaari. «Tuleb au anda, et raske valikuga hästi toime tuldi,» ütleb Jürjo.
Pühapäeval Tallinna Kaarli kirikus toimunud kontserdil tulid aga ettekandele festivali jaoks kirjutatud uudisteosed, millest viis «Ave Mariad», neist neli olid esmaettekanded. Kontserti võib uudisloomingu rohkuselt pidada meie muusikaajalukku jäävaks sündmuseks, enesestmõistetavalt oli keskseks teemaks Maarja.
Huvitavamaks palaks oli Jürjo sõnul Toomas Trassi «Mater misericordiae», kus gregooriuse koraal, mida esitasid Credo-Allika kammerkoor, Tallinna Kaarli koguduse kontsertkoor ja Püha Vaimu koguduse kammerkoor, harmoneerus oreliga tänapäevases võtmes. Keerulise tsükliga «Kolm laulu neitsi Maarjale», millega katsetati koorilauljate piire, sai hakkama Pärt Uusberg. Esitajaks oli ETV tütarlastekoor, dirigendi rollis oli seekord autor.
Viimane kontsert on täna õhtul Narva Aleksandri kirikus, siis on festival lõppenud. Kurb on, et kontserdid kogusid vähe publikut, aga loodame, et festival toimub ka järgmisel aastal.
Rita Puidet

Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. (2Tm 1:10)