Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Exaudi, Domine – kuule, Issand

20.05.2009 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Exaudi, Domine, vocem meam, qua clamavi ad te, alleluia: tibi dixit cor meum, quaesivi vultum tuum, vultum tuum, Domine, requiram: ne avertas faciem tuam a me, alleluia, alleluia. Ps. Dominus illuminatio mea et salus mea: quem timebo?
Kuule, Issand, minu häält, millega ma hüüan sinu poole, halleluuja: sulle ütleb mu süda – ma otsin sinu palet, sinu palet, Issand, ma otsin: ära pööra oma palet minust ära, halleluuja, halleluuja. Ps. Issand on minu valgus ja mu pääste: keda ma peaksin kartma?
(Ps 27[26]:7–9 ja 1)

Ülestõusnud Issand keelas oma jüngritel lahkuda pühast linnast ning käskis neil jääda ootama Isa tõotust – Püha Vaimu (Ap 1:4; Lk 24:49). Pühapäev taevaminemispüha ja nelipüha vahel on täidetud Püha Vaimu ootusega. Nii on lisaks avalaulust pärinevale nimetusele exaudi – kuule, nimetatud päeva ka dominica expectationis – ootuse pühapäev.
Vanakiriklikus evangeeliumis (Jh 15:26–16:4) räägib Jeesus Lohutaja saabumisest. Lohutaja on «Tõe Vaim, kes lähtub Isast», kelle Jeesus saadab «Isa juurest», kes tunnistab Jeesusest (Jh 15:26).
Meie kaasaegses piiblitõlkes esinev sõna Lohutaja ei anna kuigi täpselt edasi Püha Vaimu ülesannet. Sõna on kuidagi mannetu – lohutatakse last, kes on endale haiget teinud. Sama on vanades tõlgetes esineva sõnaga Trööstija, mis kaasaegses keelepruugis seostub leinajatega. Neile öeldud ilusate sõnadega, millest kõik teavad, et kasu neist ei ole.
Tõe Vaim on Julgustaja Vaim. Ladina piiblitõlkes leiame sõna paraclitus, mis kreeka keeles tähendab isikut, kes on kutsutud kohtualuse juurde. Tõe Vaim on seega advocatus, ad-vocatus, juurdekutsutu, advokaat, kes esindab kohtualust, on tema eestkõneleja.
Jeesus ise ütleb Vaimu kohta: «Kui teid reedetakse, ärge muretsege, kuidas või mida peate rääkima, sest teile antakse tollel tunnil see, mida rääkida, sest teie pole rääkijad, vaid teie Isa Vaim kõneleb teie kaudu» (Mt 10:19–20).
Nii palub ka selle pühapäeva avalaul Jumala ligiolekut tagakiusamiste ja raskuste keskel: Exaudi, Domine, vocem meam, qua clamavi ad te – kuule, Issand, minu häält, millega ma hüüan sinu poole.
Ülestõusmisaja lõpul on huvitav märkida, et vanakiriklikus perikoobisüsteemis on kõik ülestõusmisaja pühapäevade epistlid (Uue Testamendi kirjakohad) valitud Johannese, Peetruse ja Jaakobuse kirjadest. Neil kolmel jüngril oli eriline suhe Jeesusega – nad kõik olid tema juures kirgastamismäel (Mt 17:1–2), saades hetkeks näha ülestõusmise kirkust. Nüüd on neil vabadus kuulutada seda kogu maailmale (vrd Mt 17:9).

Joel Siim

See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. (1Jh 5:4c)