Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Evangeeliumi sõnum on nähtav noortemeedias

13.06.2012 | | Rubriik: Kirikuelu


Plussmeedia on meedia noortelt noortele.

Pluss on Eesti kristlik noorteajakiri, milles peitub vastuseid küsimustele Piibli kohta, kristlik eetika ja lugusid noorte kristlaste elust. Arutletakse tänapäeva filmide ja muusika üle, avaldatakse infot eelseisvate kristlike ürituste kohta. Samuti leiab ajakirjast isiklikke kogemusi ja lugusid noortest, kes on teinud oma valiku järgida Kristust.
Noorteajakiri, mille tiraaž on 3000, ilmub neli korda aastas. Ajakirja tegijate eesmärk on anda noortele võimalus jagada oma lugusid teistega ning panna oma annid ja oskused tööle jumalariigi heaks. Julgustame noori otsima ja leidma oma kutsumust ning oma lugusid jagades ehitama üles teisi noori, kes vajavad usus kinnitust.
Teeme koostööd Soomes ilmuva soomekeelse ajakirjaga Nuotta ja Venemaal Ingeri kirikus venekeelsena ilmuva ajakirjaga Võbor. Rahvusvaheline koostöö sai alguse aastal 2008 ja regulaarselt ilmuma hakkas ajakiri novembris 2010. Koostööpartneriteks on Soome poolt Soome Luterlik Evangeeliumi Ühendus (SLEY), Soome Rahvamisjon (Suomen Kansanlähetys) ning Eesti poolt EELK Misjonikeskus ja Agape Eesti. Plussmeedia tiimi Eestis kuulub ligi 20 vabatahtlikku ajakirjanikku.
Lisaks ajakirjale on Plussmeedial ka veel internetilehekülg www.plussmeedia.ee. Internet annab meile võimalusi evangeeliumi sõnumiga jõuda palju rohkemate noorteni. Artiklid saavad ajakirjas endale pildi ja tänu kodulehele lausa video.
Niisiis annab see võimaluse kaasata sellesse meediatöösse mitte ainult ajakirjanikke, vaid ka näitlejaid ja filmimehi. Kontakt: joel.reinaru@plussmeedia.ee, tel +372 5635 8329.
Käesolevast aastast on ajakiri saadaval ka raamatukogudes üle Eesti. Kuna ajakiri on kõigile TASUTA, siis otsime uusi toetajaid, et see töö võiks jätkuda. Toeta Plussmeedia tööd Eestis, annetades SA EELK Misjonikeskuse arveldusarvetele nr 10602016015008 SEBs või 1120254269 Swedbankis märgusõnaga «Pluss».
Joel Reinaru,
Plussmeedia peatoimetaja

Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. (Gl 6:1)