Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Evangeelium ja isiku kujunemine. Jünger ja misjon Uue Testamendi valgusel

11.03.2020 | | Rubriik: Teated

Konverents usuteaduse instituudis 2. aprillil kell 11.
Konverentsil mõtleme, kuidas töötame vaimulikena, üliõpilastena, koguduseliikmetena ühiste eesmärkide nimel ja otsime vastuseid küsimustele:
● kuidas mõista ja tähtsustada jüngriks olemise ja misjoni piibellikke aluseid;
● arutleda ristiinimese karakteri ja selle kujunemise üle;
● leida ja sõnastada ideid edaspidiseks tööks.
Kl 11 I osa. Alguspalvus. Ettekanded, küsimused ja sõnavõtud
Kl 15.30 vestlusring. Mida saame kaasa võtta tulevikuks?
Kl 16.30 kokkuvõte, lõpetamine, õnnistus koduteele.
Osavõtutasu 10 eurot katab lõunaeine kulu. Konverentsil osalemiseks registreerida hiljemalt 31. märtsil https://tinyurl.com/u9d6wf5
Info: ui.eelk.ee; Randar Tasmuth, e-post randar.tasmuth@eelk.ee.

Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. (Jh 1:17)