Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

EVANGEELIUM JA ISIKU KUJUNEMINE. Jünger ja misjon Uue Testamendi valgusel

14.10.2020 | | Rubriik: Teated

Usuteaduse instituudis (Pühavaimu 6, Tallinn) on 22. oktoobril algusega kell 11 konverents.

Konverentsil mõtleme koos, kuidas me töötame vaimulikena, üliõpilastena, koguduste liikmetena ühiste eesmärkide nimel ja otsime vastuseid küsimustele:

•  kuidas mõista ja tähtsustada jüngriks olemise ja misjoni piibellikke aluseid;

•  arutleda ristiinimese karakteri ja selle kujunemise üle;

•  leida ja sõnastada ideid edaspidiseks tööks.

11.00 I osa. Alguspalvus. Ettekanded, küsimused ja sõnavõtud

1) Onēsimos ja Philēmon – kasvada pojaks ja kasvada vennaks. Vallo Ehasalu

2) Kuidas muudab evangeelium inimese eksistentsimõistmist? Jaan Lahe

3) Jüngriks saamise ja olemise otsingul. Randar Tasmuth

13:30 II osa. Dialoogilised ettekanded, näited ja arutlused teemagruppidena

• Noorteteenistused jüngrite kaasamiseks. Linda Sakala

• EELK misjonistrateegia praegune seis. Katrin-Helena Melder

• Apostolaat ehk jüngerlus katoliku kirikus. Ingmar Kurg

• Hingehoidlikud aspektid kuulutustöös. Urmas Nagel

15.30 Paneel: Mida saame kaasa võtta tulevikuks?

16.30: Kokkuvõte, lõpetamine, õnnistus koduteele

Konverents on tasuta. Osalejate arv on piiratud, et ta­ga­da osalejate ohutus. Konverentsil osalemiseks re­gist­reerida hiljemalt 19. oktoobril instituudi kodulehel.

Info: Randar Tasmuth, e-post randar.tasmuth@eelk.ee.

Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. (Jh 1:17)