Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

EVANGEELIUM JA ISIKU KUJUNEMINE. Jünger ja misjon Uue Testamendi valgusel

14.10.2020 | | Rubriik: Teated

Usuteaduse instituudis (Pühavaimu 6, Tallinn) on 22. oktoobril algusega kell 11 konverents.

Konverentsil mõtleme koos, kuidas me töötame vaimulikena, üliõpilastena, koguduste liikmetena ühiste eesmärkide nimel ja otsime vastuseid küsimustele:

•  kuidas mõista ja tähtsustada jüngriks olemise ja misjoni piibellikke aluseid;

•  arutleda ristiinimese karakteri ja selle kujunemise üle;

•  leida ja sõnastada ideid edaspidiseks tööks.

11.00 I osa. Alguspalvus. Ettekanded, küsimused ja sõnavõtud

1) Onēsimos ja Philēmon – kasvada pojaks ja kasvada vennaks. Vallo Ehasalu

2) Kuidas muudab evangeelium inimese eksistentsimõistmist? Jaan Lahe

3) Jüngriks saamise ja olemise otsingul. Randar Tasmuth

13:30 II osa. Dialoogilised ettekanded, näited ja arutlused teemagruppidena

• Noorteteenistused jüngrite kaasamiseks. Linda Sakala

• EELK misjonistrateegia praegune seis. Katrin-Helena Melder

• Apostolaat ehk jüngerlus katoliku kirikus. Ingmar Kurg

• Hingehoidlikud aspektid kuulutustöös. Urmas Nagel

15.30 Paneel: Mida saame kaasa võtta tulevikuks?

16.30: Kokkuvõte, lõpetamine, õnnistus koduteele

Konverents on tasuta. Osalejate arv on piiratud, et ta­ga­da osalejate ohutus. Konverentsil osalemiseks re­gist­reerida hiljemalt 19. oktoobril instituudi kodulehel.

Info: Randar Tasmuth, e-post randar.tasmuth@eelk.ee.

Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga? (Mi 6:8)