Esileht » Uudis » Uudised »

Euroopa kirikute esindajad said kokku

27.06.2018 | | Rubriik: Uudised
Novi_Sad

Hetk EKK Novi Sadi konverentsi lõpujumalateenistuselt.
Internet

31. maist 6. juunini Novi Sadis Serbias kogunenud Euroopa Kirikute Konverentsi assamblee ehk (EKK) täiskogu pakkus eri maade kristlastele võimalust üksteist tundma õppida ning arutleda ühiskonnaelu probleemide üle.

Fookuses ühiskond
1959. aastal asutatud EKK koondab 116 anglikaani, protestantlikku, vanakatoliiklikku ja õigeusu kirikut. Peale selle osalevad organisatsiooni töös eri maade oikumeenilised kirikute liidud ja muud partnerorganisatsioonid.
Assamblee ehk täiskogu on EKK kõrgeim juhtorgan, mis koguneb iga viie aasta tagant. Selgi korral tehti täiskogul kokkuvõtteid organisatsiooni viimaste aastate tegevusest ning plaane edaspidiseks.
Ühtlasi võeti vastu uus põhikiri ning arutati seda, milliseid ühiskondlikke probleeme peaksid kirikud esile tõstma ja kuidas nad saaksid nende lahendamisele kaasa aidata. Fookuspunktid, millele seejuures keskenduti, olid tunnistuse andmine, õiglus ja külalislahkus.
Täiskogu lõpus võeti vastu ühisavaldus Euroopa kirikutele ja rahvastele, milles nenditakse: „Me kogunesime Euroopa jaoks ebakindlal ajal, mil paljud kogevad inimväärikuse kadu, ekspluateerimist, puudust ja võimu väärkasutamist.“
Rõhutatakse vajadust olla Kristuse tunnistajad, astudes muu hulgas välja rahu, inimõiguste, sotsiaalse õigluse ja meie planeedi jätkusuutliku tuleviku eest. Samuti kutsutakse üles jätkama kristlastevahelist dialoogi ning olema külalislahke kõigist uskudest põgenike ja võõramaalaste suhtes. Avalduse eestikeelse täistekstiga saab tutvuda ajakirja Kirik ja Teoloogia veebilehel ja EELK kodulehel.

Eestlased paistsid silma
Uueks EKK presidendiks valiti Christian Krieger, kes esindab Alsace’i ja Lorraine’i reformeeritud protestantlikku kirikut. Uude EKK juhatusse valiti ka EELK esindaja Anne Burghardt.
Peale tema osalesid Novi Sadi täiskogul EELK poolt Hanna-Maria Salong Tallinna Jaani kogudusest stjuuardina ning laste- ja noorsootöö tegevjuht Triin Salmu korraldustoimkonna liikmena.
Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikut (EAÕK) esindasid metropoliit Stefanus ning Tauri Tölpt. Viimane pidas täiskogul ka ettekande kristluse terapeutilisest tunnistusest. Eestlastest osalesid täiskogul veel Ruudi Leinus Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) ning Helle Liht Euroopa Baptisti Föderatsiooni esindajana.
Konverentsi kodulehel avaldati ka vestlusel Burghardti, Leinuse ja Stefanusega põhinev artikkel, milles Eestit tõsteti esile kui riiki, kus oikumeeniline dialoog on väga head vilja kandnud. Eriti tähelepanuväärseks peetakse seda, et EELK usuteaduse instituudis on õigeusu õppetool, kus valmistatakse ette EAÕK vaimulikke.
Veel märgitakse ära hea koostöö valitsuse ja rahvusringhäälinguga ning asjaolu, et EKN tavatseb põletavatel ühiskondlikel teemadel sõna võtta. Seejuures tuuakse näitena 2015. aastal vastu võetud pöördumine, milles kutsuti üles olema külalislahked põgenike vastu.
Rain Soosaar

Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. (2Tm 1:10)