Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Et väärtused oleks hoitud

11.01.2006 | | Rubriik: Uudised

16. detsembril kutsus Muinsuskaitseamet
kokku riigi ja kiriku ametnikest ümarlaua, et arutada EELK pastorite ja teiste
kiriku töötegijate muinsuskaitselise koolituse vajadusi ja võimalusi.

Osa võtsid peapiiskop Andres Põder,
kantsler Mati Maanas, Usuteaduse Instituudi rektor Alar Laats, Tartu ülikooli
usuteaduskonna dekaan Riho Altnurme, siseministeeriumi usuasjade osakonna
juhataja Ilmo Au, Muinsuskaitseameti peadirektori kt Riin Alatalu, peadirektori
asetäitja Anneli Randla, restaureerimisosakonna juhataja Ülo Puustak,
pühakodade riikliku programmi koordinaator Kaire Tooming. Oma seisukohad esitas
kirjalikult assessor Tiit Salumäe.

Koolituse vajaduses olid osavõtjad
üksmeelel. Leiti, et koolitama peaks kolmel tasandil: teoloogiatudengitele
bakalaureuseõppes, UI pastoraalseminaris ning täiendkoolitusena juba
tegutsevatele vaimulikele ja koguduse juhatuse liikmetele. Ülikoolide
bakalaureuse- ja magistriõppe programmides on olemas võimalus omandada
kunstiajaloo ja muinsuskaitse alused, tuleks vaid üliõpilasi, kes kavatsevad
vaimulikeks saada, suunata neid aineid valima.

Ka pastoraalseminaris on kunstiajalugu,
muinsuskaitset ja seadusandlust käsitletud, kuigi mitte igal aastal. Nüüd, kus
seminar on muudetud kaheaastaseks, on võimalus vastava tsükli täiustamiseks
olemas.

Kõige rohkem vajavad täiendkoolitust juba
ametis olevad vaimulikud ning kirikutöötajad, nenditi ümarlaual. Pika
diskussiooni käigus jõuti lahenduseni: koolitust tuleks korraldada
perioodiliselt ning praostkonniti Eesti eri paikades. See peaks sisaldama kunsti-
ja arhitektuuriajalugu, muinsuskaitse seadusandlust ning praktilisi
muinsuskaitse teemasid.

Lisaks loengutele peaks igal koolitusel
olema praktiline pool, kus konkreetses kirikus sama probleemistik käsitlust
leiab. Esimene täiendkoolitus plaanitakse läbi viia 2006. a  kevadel Tallinnas.

EK

See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. (1Jh 5:4c)