Esileht » Uudis » Esilehe pealugu pildiga »

Et süda oleks avatud

17.08.2016 | | Rubriik: Esilehe pealugu pildiga

Misjonipäevad said heaks kordaminekuks kaasa südamest tulevad palved, mis kanti ette lauldes.

Läinud pühapäeval algasid avajumalateenistusega Räpina kirikus nädal aega kestvad Võru praostkonna misjonipäevad «Kae’ üles!».

25 aastat tagasi, kui Eesti Kirik 8. augusti lehes kuulutas, et augusti kahel viimasel ja septembri esimesel päeval on Pärnus ja Haapsalus misjonipäevad, ei teadnud keegi, et need toimuvad juba vabas Eestis. Kuigi poliitiline olukord oli keeruline, ei jäänud peakorraldaja Soome Rahva Piibliseltsi esindajad nagu ka päevade peakõneleja Kalevi Lehtonen Eestisse tulemata.
Sestpeale on Eestis ikka misjonipäevi peetud, korraldamine on üle läinud misjonikeskusele, kes seda on teinud koostöös praostkondade ja ülemeresõpradega. Nii nagu Kalevi Lehtonen toona ütles, ei ole missio üksainus sündmus, vaid protsess, millega koguduseliikmeid julgustatakse kuulutama, sest nemad viivad kirikuelu edasi.
Selle aja jooksul on palju muutunud, kiriku ülesanne on jätkuvalt sama: kuulutada evangeeliumi. Avajumalateenistuselgi rõhutas peapiiskop Urmas Viilma, et misjonipäevad ei ole suveetendus, tore rahvaüritus, vaid iga ristiinimese eluhoiak. Iga jünger, kes kuulutab tänavanurgal, investeerib tulevikku, oli peapiiskopi sõnum.

Kuulda südamega
Jumalateenistusel oli ka Urvaste kogudusele külla tulnud Saksamaa Paderborni Markuse koguduse delegatsioon, kes tervitas kirikulisi lauluga, mille refrääni lauldi eesti keeles. Pidi küll teraselt kuulama, et emakeelt ära tunda, aga südamlik oli see igal juhul. Koguduse vaimulik Gunnar Grahl ütles, et sõprussidemed on kahe koguduse vahel olnud juba 15 aastat.
Ta kõneles, et partnerluse alguses ei osatud üksteise keelt, aga neid ühendas usk. Nüüd võib öelda, et inimesed mõistavad üksteist ka siis, kui nad kokku ei saa. «Me ei kuule ainult kõrvadega, vaid südamega,» sõnas Gunnar Grahl. Ta soovis, et misjonipäevadel avaneks inimeste süda, siis levib ka sõnum Jeesusest Kristusest. «Misjon on Jumala ehitatud sild inimeste vahel,» kinnitas kõneleja.

Teenida Jumalat
Jumala käsku minna kõike maailma võib täita mitmel moel, ennekõike aga elades oma elus nähtavaks armastuse ligimese vastu. Nii tervitas jumalateenistusele saabujaid rühm Nelja Tuule ristirännakul osalejaid sooja tee ja kohviga. Misjonipäevadega liitunud ristirännakul on neljandat korda abilistena Marja-Sisko ja Tapio Virokannas. Nad ütlevad, et nende jaoks on saanud vajaduseks Eestis käia. Eestlased on sõbralikud ja keel on sarnane, vaja vaid käsi abiks vehkida. Tapio ütleb, et Jeesus on hea tööandja, sest ta maksab head palka.
Kiriku eeskojast leian aga kaks kena prouat, Ilse Oja ja Tiia Vardja. Nemad on üle kümne aasta olnud kiriku abipunktis vabatahtlikud töötajad. Sel päeval võis nendelt lunastada loteriipileti, mille iga loos võidab. Niisugust loteriid korraldab kogudus jõulude ajal ja muudelgi pühadel.
Ohoo-elamuse pakkusid aga prouad, kes armulauale kogunejate seas eestikeelse Taizé laulu ajal ladinakeelset palvet laulsid. Väega jumalateenistus, kus teenisid peapiiskop, piiskop Joel Luhamets, misjonikeskuse juhataja praost Leevi Reinaru ja praostkonna vaimulikud, sai jõudu veelgi juurde, kui koguduse õpetaja Urmas Nagel võttis Taizé palve juhtimise üle ning vaheldumisi kõlas ladina ja eesti keeles «Oh kiitke nüüd kõik rahvad, oh kiitke Jumalat».
Misjonipäevad jätkuvad ja rikkalikust programmist leiab igaüks endale meelepärast. Kohtumiseni taas!
Rita Puidet

Misjonipäevad
Misjonipäevi korraldatakse Eestis alates 1991. aastast, 2008. aastal liitus misjonipäevadega Nelja Tuule ristirännak.

Pildigalerii:

Räpina kirikusse kogunes pühapäeval misjonipäevade avajumalateenistusele hulganisti rahvast.

Lillekimbu sai peapiiskop Urmas Viilma, kellel laupäeval oli sünnipäev. 3 x Rita Puidet

 

Kristus ütleb: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! (Mt 11:28)