Esileht » Uudis » Esilehe pealugu pildiga »

Et rõõm Loojale laulmisest ei kaoks

10.05.2017 | | Rubriik: Esilehe pealugu pildiga

Võru praostkonna laulupäeva ühendkoor kogunes praostkonna muusikatöö sekretäri Ara Banderi juhatamisel Kanepi kirikus, et laulda kiitust Issandale.
Kätlin Liimets

6. mail toimus Kanepi kirikus Võru praostkonna vaimulik laulupäev „Küll kannab kindel kalju“, mis tõi kokku umbes sada lauljat, pillimeest ja kuulajat.

Kui möödunud laupäeval kogunes Eesti eri paikades üle 50 000 talgulise, et ühiselt kogukonna heaks mitmesuguseid töid teha, siis Põlvamaal Kanepis said kokku muusikalembesed ristiinimesed, et jagada üksteise ja kogukonnaga laulurõõmu. Ehk võiks isegi öelda, et peeti laulutalguid, sest ühiselt panustades ja oma andeid jagades lubati pillidel ja inimhäälel kiitust kuulutada Loojale ning seeläbi sündis midagi uut ja vaimulikult ülesehitavat.

Ettevalmistused
On tore, et Võru praostkond on üle paarikümne aasta alal hoidnud iga-aastast laulupäevade traditsiooni. Sel korral oli võõrustajaks koguduseks Kanepi. Särades pidurõõmus, ütles pärast õnnestunud päeva Kanepi koguduse õpetaja Margit Lail, et jäi väga rahule: „Lauljad on aasta-aastalt järjest tublimad ja laulud tulid hästi välja. See on pidu, mida oodatakse.“
Laulupäeva peakorraldaja, Võru praostkonna muusikatöö sekretäri Ara Banderi sõnul algasid ettevalmistustööd mullu novembris repertuaari valimisega. „Valisin laulud, mis annaksid hingerõõmu ja oleksid lauljatele jõukohased, et rõõm Loojale laulmisest ei kaoks,“ jagas Bander.
Ettevalmistusperiood jõudis lõpusirgele, kui Võru praostkonna laulurahvas kogunes päikesepaistelise 6. mai hommikul Kanepi seltsimajja peaproovile. Kokku olid tulnud Urvaste koguduse ansambel (dirigent Erma Kallasse), Kanepi koguduse ansambel (dirigent Margit Lail), Räpina koguduse segakoor (dirigent Kristiina Nagel), Põlva koguduse ansambel (dirigent Siiri Kalvik), Vastseliina koguduse segakoor (dirigent Ara Bander) ja Kolepi segakoor Hellermed (dirigent Ara Bander).
Puhkpillihelidega rõõmustasid kuulajate südameid puhkpilliorkester Kungla (dirigent Väino Repp), Antsla muusikakooli puhkpilliorkester (dirigent Peeter Iher) ja Puhkpillipoisid (dirigent Valdur Helm). Orelil ja süntesaatoril saatis lauljaid Silvi Ottas.

Usku toetav ja osadust pakkuv
Vaimulik laulupäev algas pärastlõunal praost Üllar Salumetsa tervitusega. Ühises pidulikus rongkäigus liiguti vabadussamba platsilt Kanepi kirikusse puhkpillimuusika saatel. Avapalvusel õnnistas üritust piiskop Joel Luhamets. „Täna laulame end Jumala kätte, kes toidab meid igal ajal ja igal pool, kelle tugevusele võime alati toetuda ja püsima jääda,“ ütles piiskop.
Poolteist tundi kestnud kontsert oli mitmekesine, usku toetav ja muusikalist osadust pakkuv. Näiteks Kanepi koguduse ansamblis laulev udmurt Zoja, kes pole veel omandanud eesti keelt, oli sellegipoolest vaimustunud ja ütles, et mitte midagi sellist ei ole ta varem kogenud.
Esitusele tulnud lugude seas oli nii rahvaviise kui ka keerulisemaid koorilaule. Üheks kontserdi kulminatsiooniks oli kindlasti päeva juhtmõtet kandev S. J. Stone’i koorilaul „Küll kannab kindel kalju“ ühendkooride esituses. Räpina Miikaeli koguduse segakoori lauldud C. Kreegi „Ma tänan sind“ tõi pilvisel pärastlõunal ka päikese välja ja pani publiku, kelle seas oli sel korral silmajäävalt palju vaimulikke, plaksutama. Usaldus ja tänu panevad ilma ja inimsüdamed särama.
Kontserdi muusikalise kava sidusid tervikuks Räpina koguduse õpetaja Urmas Nageli vahelugemised, mis toetusid reformatsiooni 500. aastapäeva vaimus Martin Lutheri mõtetele. Nagel rõhutas, et inimene vajab vastuolulises maailmas kindlat pinda jalge all, et iga tuuleiil minema ei viiks ega tuntaks hirmu kõrberännakul taevase kodu poole.
„Inimene kuulub ka mittemaisesse sfääri, mida ta oma palvetega külastab. Taevas on alati avatud. Sellest laulame ja kuulutame,“ ütles Nagel. See mõte ja päev täis rõõmu ja helisid jäid helgelt meelde kumama ka koduteele asudes. On rõõm, et lubati muusikal ja inimhäälel kiitust kuulutada Issandale.
Kätlin Liimets

Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures. (Ps 66:5)