Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Et hoida kultuuriväärtusi kirikus

01.02.2017 | | Rubriik: Uudised

Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus Tiina-Mall Kreem (paremalt), Hilkka Hiiop, pastor loci Arho Tuhkru ja piiskop Tiit Salumäe.
Marju Raabe

19. jaanuaril kogunes EELK kultuuriväärtuste komisjon selle aasta esimesele koosolekule.

Esimeseks päevakorrapunktiks oli Tallinna toomkiriku külastus, kus kunstiteadlane Tiina-Mall Kreem ja konservaator Hilkka Hiiop tutvustasid puunikerdaja Christian Ackermanni loomingut uurivat projekti. Edasi jätkati konsistooriumi hoones, kus käsitlemist leidis hulk teemasid.
Komisjon asus seisukohale, et Haljala kirikus restaureerimistööde käigus leitud müntide juriidiline omanik peaks olema kogudus. Käsmu kogudusele anti luba deponeerida restaureerimisel oreli seest leitud tekstifragmendid Tallinna Linnaarhiivi. Põhjalikult arutati põhikirja komisjonile kavandatavat ettepanekut, mis reguleeriks täpsemalt kirikutesse uute kunstiesemete soetamise korda.
Piiskop Tiit Salumäe andis ülevaate päev varem muinsuskaitseametis toimunud pühakodade riikliku programmi juhtnõukogu koosolekul räägitust. Ta rõhutas, et restaureerimistoetuste eraldamise otsuses on täpselt lähtutud EELK esitatud taotluste pingereast.
Koosoleku lõpus tõstatas õp Peeter Paenurm pastoraatide kaitse küsimuse: kui palju on neist kaitstud ja kas remonttööde tegemisel jälgitakse, et tööd oleksid tehtud ajaloolist hoonet säästvalt.
Marju Raabe

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)