Slava Ukraine
Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Esseevõistlus religiooni ja teaduse suhetest

14.09.2005 | | Rubriik: Teated

Võiks oletada, et sakraalne ruum on samamoodi
suhteline. Jumala tajumise viisi tingib ruumi omapära, mis edasi mõteldes on
tingitud ruumi looja etnilisest, kultuurilisest taustast – ehk kõige ilmsem,
kui jälgida judaismis või islamis levinud religioossete kombetalituste sidusust
igapäevase elu ning rahvuse ajalooga. Loogiliselt järeldades sõltub sakraalse
ruumi iseärasus jumalamõiste ja inimese vahelise fookuse asendist.

Eelnev katke on võetud möödunud aastal toimunud religiooni
ja teaduse esseevõistlusel auhinnatud Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilase Kaur
Riismaa tööst «Tähendusotsijana ruumis». Lisaks tsiteeritud esseele laekus
võistlusele veel huvitavaid kirjutisi erinevatest Eesti koolidest. Päris hästi
õnnestus ka võitjate autasustamine koos meeleoluka lõunasöögiga.  

Möödunud aasta võistlus on näidanud, et religiooni ja
teaduse suhted pälvivad ikka ja jälle maailmas tähelepanu, olgu näiteks siis
Serbia haridusministri keeld õpetada evolutsiooni kooliprogrammides või
Ameerika presidendi George Bushi soovitus õpetada koolis lisaks evolutsioonile
ka «intelligentse disaini» seisukohti. Küllap teema aktuaalsuse tõttu otsustati  esseevõistlusega jätkata ka sellel aastal.
Eelkõige on see mõeldud gümnasistidele, kuid mõned auhinnad on kindlasti
reserveeritud ka põhikooli viimaste klasside õpilastele.  Peakorraldajaks on jälle Tartu Ülikooli
Teaduse ja Religiooni Kolleegium.

Sedapuhku kuulutatakse 
esseevõistlus välja järgmistel teemadel:

* Armastusest teaduses ja usus.

* Neandertallane teaduse ja religiooni silmis.

* Altruismist ja tugevama õigusest looduses ja usus.

Essee soovitatavaks pikkuseks on 3 lehekülge (5400 tähemärki).
Võistlustööd saata 1. novembriks aadressil: Anne Kull, TÜ usuteaduskond,
Ülikooli 18, Tartu 50090. Võistlustööle tuleb lisada kinnine ümbrik autori
nime, vanuse, kooli ja kontaktandmetega.

Võistlusele on välja pandud kolm rahalist auhinda (1000, 750
ja 500 kr), lisaks eriauhindu. Konkursi tulemused selguvad novembri
keskpaigaks, võitjatega võetakse ühendust ning auhinnad antakse taas üle
pidulikul lõunasöögil Religiooni ja Teaduse Kolleegiumi liikmetega.  

TÜ Teaduse ja Religiooni Kolleegium

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)