Esileht » Uudis » Uudised »

Esitage kandidaate EELK tunnustuse saamiseks

09.03.2010 | | Rubriik: Uudised

 EELK autasude komisjoni 25. veebruari koosoleku päevakorras oli autasustamise kord.
Vaadati tagasi ka möödunud perioodile ja tõdeti, et komisjon on saanud head vastukaja nelipühal Tallinna piiskoplikus toomkirikus toimunud tänu­üritusest. Ka edaspidi soovitakse Kiriku sünnipäeval tänada ja tunnustada oma tublisid töötegijaid.
EELK autasu antakse EELK vaimulikule ja ilmikule tema teenete eest EELK ja koguduse töös. Autasu võib anda ka isikule, kes ei ole EELK liige, kuid on osutanud teeneid EELK-le.
EELK autasud jagatakse kolme kategooriasse:
• aumärgid: kuldrist, teeneterist, teeneteristi tunnustusmärk,
• tunnustuskirjad: elutöö preemia, aukiri ja tänukiri,
• aunimetus: titulaarpraost.
Ettepaneku autasu andmiseks võib konsistooriumile teha peapiiskop, piiskop, konsistooriumi assessor, kantsler, vaimulike konverentsi juhatus, praostkonna nõukogu või praost, koguduse juhatus või õpetaja, EELK sihtasutuse või koostööpartneri juhtorgan.
Sel aastal palume ettepanekud autasustamiseks esitada konsistooriumile 6. aprilliks. Taotleda saab EELK Teeneteristi, aukirja ja tänukirja. (Teeneteristi tunnustusmärki ei saa taotleda nelipüha tänuürituseks, seda annab välja peapiiskop.) Vastava taotlusvormi leiab sisevõrgust (www.eelk.ee/intranet) või saab konsistooriumist. Arvesse lähevad ainult õigel vormil esitatud ja korrektselt täidetud taotlused.
Taotluses tuleb märkida esitatud kandidaadi andmed ja autasustamise põhjendus ning taotluse esitaja kontaktandmed. Taotlus tuleb esitada otse konsistooriumile. Autasud antakse kätte Tallinna piiskoplikus toomkirikus 23. mail.
Tunnustagem siis oma tublisid inimesi!

Tiit Salumäe,
komisjoni esimees

Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. (2Tm 1:10)