Esileht » Uudis » Esileht »

Esimene vasikas, mis aia taha ei läinud

27.03.2002 | | Rubriik: Esileht, Uudised

22. märtsil toimus Tartu ülikoolis Eesti Usuõpetajate Liidu ja Haapsalu Wiedemanni gümnaasiumi poolt keskkoolidele korraldatud religioonialaste uurimistööde võistlust «Aeg, inimene, muutumine» kokkuvõttev konverents.
Konverentsi ettevalmistustöö lasus Eesti Usuõpetajate Liidu esimehe Pille Talvari ja Wiedemanni gümnaasiumi ajalooõpetaja Kalle Lõuna õlgadel. Kuna tegemist oli esimese sellelaadse konverentsiga, polnud laekunud töid eriti palju.
Ehkki kutse konverentsile said vaid kolme kooli – Hugo Treffneri Gümnaasiumi, Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumi ja Rummu Erikutsekooli – esindajad, olid kõik ette kantud kaheksa uurimistööd tõsised ning heatasemelised.
Ettekanded
Konverentsi avas usuõpetajate koolitamist juhtiv Pille Valk, kes avaldas rõõmu ürituse toimumise üle. Usuteaduskonna dekaan Tõnu Lehtsaar soovis nooretele jõudu ning teatas, et ootab huviga ettekandeid ja on huvitatud noorte ülikooliplaanidest. Saabunuid tervitas ka Wiedemanni gümnaasiumi vilistlane doktor Heino Noor, kes on usuõpetuse toetuseks kodukoolis loonud omanimelise fondi.
Ettekandeid alustas Eva Jakovits, kelle töö «Gnoosis ja selle mõju tänapäeval» tutvustas gnostiklust ja analüüsis tänapäeva jõudnud gnostilisi ideid, Aigar Mäesalu kinnitas oma usku ning rääkis ühendusest Jumalaga, mis toetas uurimistöö «Inimese olemus: uurimuslugu ristiusu pinnal» valmimist.
Järgnes Jaanika Tuisu eksootilist maailmanägemist tutvustav «Vana-Egiptuse religioon», enam sotsiaalsetele probleemidele keskenduv Katre Roosvaldi ja Kairi Tamme «Koolivägivald» ja Marju Gellerti praegu linastuva ülipopulaarse filmi «Sõrmuste isand» tõttu aktuaalne «Erinevate religioonide loomislugude kajastusi John Ronald Reuel Tolkieni loomingus». Triin Nöör ja Velli Kivi esitasid veenvalt Eesti usundi käsitluse «Vanapaganast saatanaks», Maris Mälzeri «Budistlik ja taoistlik element Friedrich Lustigi luules» äratas huvipakkuva materjaliga koguni professor Tarmo Kulmari tähelepanu. Konverentsi lõpetas Kristel ja Merilin Kotta põhjalik uurimistöö «Lääne- ja Hiiumaa Ungern-Sternbergidest ja nende esivanematest XIII–XX sajandil».
Samas autasustas usuteaduskond teoloogilisest seisukohast paremaid töid. Parimaks tunnistati Eva Jakovitsi töö gnoosisest, esile tõsteti veel Aigar Mäesalu, Jaanika Tuisu ja Maris Mälzeri töö.
Õhtupoolik
Õhtupooliku haridusliku osa eest hoolitses ülikooli muuseumi teadusdirektor Ken Kalling loenguga katkust ja selle mõjust inimeste mõtlemisele. Endise toomkiriku, nüüdse muuseumi ruumides toimus ka autasustamine. Aukirjadega peeti meeles kõiki, kuid parimaks hinnati Kristel ja Merilin Kotta uurimistöö Ungern-Strenbergidest, Tartu Pauluse koguduse preemia said Aigar Mäesalu ja Marju Gellert.
Religioonialaste uurimistööde konkursse otsustati kindlasti korraldada ka tulevikus. Õnnestunud algusega on pikk samm selleks tehtud.
Toomas Jürgenstein

Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures. (Ps 66:5)