Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Eriolukord tõmbas tähelepanu kunstile

23.09.2020 | | Rubriik: Uudised
Hetk Keila kihelkonnapäevade ajalookonverentsilt. Vasakul ajaloo­dok­tor Anu Mänd, paremal õp Matthias Burghardt. Keila linna Facebooki-leht.

Keila kihelkonnapäevade raa­mes toimunud ajaloo­kon­­ve­rents keskendus see­kord kir­i­kus leiduvatele kunsti­väär­tustele.

Kihelkonnapäevi korraldab Keila Miikaeli kogudus koostöös linnavalitsusega teist aastat jär­jest. „Ma arvan, et see on üks vä­ga hea võimalus kogudusena välja paista ja püüda midagi te­ha ka koos nendega, kes ta­valiselt jumalateenistustele ei tule,“ selgitas koguduse õpe­taja Matthias Burghardt Eesti Kirikule.

Algatus on leidnud kogukon­na poolt tunnustamist. Nii va­liti Burghardt mulluste kihel­konnapäevade korraldamise eest üheks Keila aasta tegijatest (Anu Saluäär-Kall sai selle tiitli oma vanaisa, pastor Ado Köögardali 1944. aasta päeva­raamatu avaldamise eest).

Kihelkonnapäevade mit­me­­külgse programmi üheks kesksemaks osaks on ku­ju­ne­nud ajalookonverents, mis seekord toimus eel­mi­sel laupäeval Keila kul­tuuri­kes­kuses umbes kuuekümne huvilise osavõtul.

Keila abilinnapea Maret Lepiksaare tervitusele järg­ne­nud ettekannetes rääkis kunsti­teadlane Krista Kodres Keila kiriku altarist ja luterlikest pildiarusaamadest ning ajaloo­lane Anu Mänd sellest, mida on teada Keila kiriku sisustusest enne Liivi sõda. Raivo Kalve MTÜst Kumna Mõis aga tut­vus­tas kunagist mõisahärrat Georg von Meyendorffi ja te­ma algatusel Keila lähistele püs­titatud kuulsat Martin Lutheri mälestussammast.

Konverentsi järel suundusid osa­võtjad lähedalasuvasse Kei­la kirikusse, kus toimus palvus ning õpetaja Burghardt rää­kis sellest, kuidas kevadine eriolukord ajendas teda tund­ma õppima pühakojas asuvaid kunstiväärtusi.

Nimelt leidis ta, et pühakoda on selles mõttes toidupoe sar­na­­ne, et peaks ka epideemia ajal lahti olema. Seetõttu ava­ti eriolukorra ajal iga päev kiriku uksed mitmeks tunniks külastajatele. Sageli tegi seda vaimulik isiklikult. „Ja kuna inimesi kogu aeg ei olnud, siis ma hakkasin neid kunstiteoseid rohkem vaatama ja tegin nii huvitavaid avastusi, et mis seal on kõik ja kui ainulaadsed need asjad tegelikult on,“ selgitas Burg­hardt ise meie lehele. Oma muljeid kiriku altari ja kantsliga tutvumisest saigi ta nüüd jagada ka konverentsist osa­võtnutega.

Keila kihelkonnapäevad aga jätkuvad. Eile oli Kei­las vastupanuvõitluse päe­va pu­hul kavas Eesti riigivane­ma­te mälestamine. Ju­ma­la­­tee­nistusel teenisid õpe­ta­ja Matthias Burghardt ja pea­piiskop Urmas Viilma, musit­­seerisid Aivar Uuk ja Kristjan Kannukene.

Eeloleval laupäeval on kihel­konnapäevade raames kavas mihkli­laat. Kirikus toimub näda­la­vahetusel arvukalt palvusi ning pühapäeval hõbe- ja kuld­leeri­püha jumalateenistus ko­guduse ansambli Miikael osa­võtul. Täp­sem kava on leitav internetis aadressil keilakirik.ee.

Rain Soosaar

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. (Lk 12:48)