Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Ergo Naab kaitses Tallinna ülikoolis doktoritöö

22.11.2017 | | Rubriik: Uudised

naab13. novembril kaitses doktoritööd Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituudi doktorant Ergo Naab (fotol).

Tema töö „Ülendamismotiiv ja eshatoloogia presentne aspekt Corpus Paulinum’is: religioonilooline ja kultuuriteoreetiline käsitlus“ uuris algkristliku ülendamismotiivi ja keisrikultuse seoseid. Autor jõudis järeldusele, et Rooma riigis valitsenud polüteistlik religioonisüsteem oli raskesti lõimitav esimeste kristlaste monoteistliku jumala- ja maailmakäsitlusega. Kuna Corpus Paulinum’i asjakohasust ei saa piirata vaid usukogukondadega, siis on nendel kirjutistel palju laiem väärtus ka tänapäevase demokraatia ja inimõiguste kontekstis.
Doktoritöö juhendajad olid Tallinna ülikooli dotsent Jaan Lahe (dr. theol.) ja EELK usuteaduse instituudi professor Randar Tasmuth (dr. theol.). Oponentideks Ida-Soome ülikooli dotsent Marko Marttila (dr. theol.) ja Tartu ülikooli emeriitdotsent Peeter Roosimaa (dr. theol.).
EELK liige Ergo Naab (46) töötab Eesti Piibliseltsis uue piiblitõlkeprojekti koordinaatorina, on kaasõppejõud usuteaduse instituudis, ajakirja Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige. Ta on usuteaduse instituudis Tauno Toompuu magistritöö „Marcus J. Borgi jeesuspildi põhijooned“ juhendaja.
Eesti Kirik

Nõnda peab ülendatama Inimese Poeg, et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu. (Jh 3:14b,15)